Do mieszkańców Białegostoku i okolic skierowana jest nowa propozycja Punktu Informacji Europejskiej (PIE), stacji informacyjnej poświęconej Unii Europejskiej. Wyjątkowość tej inicjatywy polega na tym, że wszystkie oferowane przez nią informacje są dostępne całkowicie bezpłatnie.

Bezpłatne informacje o Unii Europejskiej w Białostockim Punkcie Informacji Europejskiej to oferta skierowana do każdego, kto chce zdobyć wiedzę o Unii Europejskiej, jej instytucjach, polityce czy funduszach europejskich. To miejsce, gdzie każdy obywatel może dowiedzieć się więcej na temat działalności Unii Europejskiej oraz jakie korzyści niesie członkostwo w tej organizacji.

Białostocki Punkt Informacji Europejskiej umożliwia dostęp do rzetelnej i aktualnej wiedzy o UE. W tym celu udostępnia liczne publikacje, które można pobrać lub przeczytać na miejscu. Są to zarówno ogólne opracowania na temat Unii, jak i szczegółowe analizy dotyczące konkretnych obszarów jej działania.

PIE prowadzi również działalność edukacyjną, organizując spotkania, konferencje i warsztaty dla różnych grup wiekowych. Dla szkół proponuje na przykład programy edukacyjne związane z UE, które są dostosowane do wieku uczniów.

Jednym z ważnych obszarów działalności Białostockiego Punktu Informacji Europejskiej jest doradztwo w zakresie funduszy europejskich. Osoby zainteresowane pozyskiwaniem środków z Unii na rozwój własnej działalności mogą liczyć na profesjonalne wsparcie i poradnictwo.

By skorzystać z oferty Białostockiego Punktu Informacji Europejskiej, nie trzeba spełniać żadnych szczególnych warunków. Wystarczy odwiedzić stację lub skorzystać z jej zasobów online. PIE jest otwarty dla wszystkich, niezależnie od wieku, wykształcenia czy zawodu.

Jak widać, bezpłatne informacje o Unii Europejskiej w Białostockim Punkcie Informacji Europejskiej to nie tylko źródło rzetelnej wiedzy, ale także miejsce spotkań, rozmów i wymiany doświadczeń. To idealne miejsce dla każdego, kto chce lepiej rozumieć i maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej.

Przed nami kolejny rok pełen wyzwań i możliwości. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Białystok, służący mieszkańcom Podlasia jako źródło rzetelnych informacji na temat Unii Europejskiej, zapowiada na rok 2022 intensywną działalność, mającą na celu promocję wiedzy o Unii Europejskiej oraz ułatwienie dostępu do informacji na temat jej działalności.

W planach instytucji znajdują się m.in. warsztaty, spotkania informatywne i edukacyjne, a także projekty służące pogłębianiu integracji z Unią Europejską. Udział w tych inicjatywach ma na celu lepsze zrozumienie funkcjonowania UE przez mieszkańców Podlasia oraz podniesienie kompetencji europejskich.

Wśród najważniejszych działań, które ma w planie Punkt Informacji Europe Direct – Białystok, jest cykl spotkań dla młodzieży szkolnej i studenckiej. Spotkania te będą okazją do zaznajomienia uczestników z polityką unijną, jej wpływem na życie obywateli oraz możliwościami, jakie daje członkostwo w Unii Europejskiej.

Miłość do nauki i edukacji jest jednym z filarów działalności Punktu Informacji Europejskiej, dlatego też planowane są konkursy wiedzy o Unii Europejskim dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Mają one na celu zachęcić młodych ludzi do zgłębiania wiedzy o Unii Europejskiej i jej instytucjach.

Jednym z kluczowych wydarzeń w 2022 roku będzie Europejski Tydzień Młodzieży. Punkt Informacji Europe Direct – Białystok weźmie w nim aktywny udział, organizując liczne działania edukacyjne i promocyjne. Celem tych działań będzie przede wszystkim promocja programu Erasmus+ oraz innych inicjatyw wspierających rozwój młodego pokolenia.

Działalność Punktu Informacji Europe Direct – Białystok nie ogranicza się jednak tylko do młodzieży. Planowane są również spotkania z przedsiębiorcami, podczas których omówione zostaną korzyści płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, jak również możliwości finansowania działań ze środków unijnych.

Rok 2022 zapowiada się więc ciekawie i twórczo. Jak podkreślają pracownicy Punktu Informacji Europe Direct – Białystok, najważniejszym celem ich działań jest szerzenie wiedzy o Europie, rozwijanie kompetencji europejskich oraz promowanie aktywnego obywatelstwa na rzecz lepszej i silniejszej Unii Europejskiej. Zachęcamy do śledzenia aktualności i do aktywnego udziału w zapowiedzianych wydarzeniach!