sobota 15 grudnia 2018
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Umowa Banku Pekao S.A. i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego o wartości blisko 1.2 mld zł.

Dodano: 17.07.2018
Największa w historii polska umowa w ramach instrumentów gwarancyjnych programów UE – COSME, została podpisana przez Bank Pekao S.A. i Europejski Fundusz Inwestycyjny. Dzięki niej polscy przedsiębiorcy zyskają łatwiejszy dostęp do nowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych o wartości blisko 1.2 mld zł.
 
         
 
COSME to ramowy program  na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020.
 
Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: Komunikat ogłoszony dziś przez Europejski Fundusz Inwestycyjny i Bank Pekao to bardzo dobra wiadomość dla przedsiębiorstw typu start-up i innych małych przedsiębiorstw w Polsce, które chcą rozszerzyć skalę swojej działalności. Dzięki wsparciu ze strony UE około 1,500 polskich MŚP, które do tej miały problemy z dostępem do środków finansowych, uzyska nowe możliwości w tym zakresie. Jest to kolejny dobry przykład działania planu Junckera.
 
- Dobra kondycja polskiej gospodarki zależy między innymi od dobrej formy przedsiębiorstw, szczególnie tych małych i średnich. Dlatego tak ważne są wszelkie działania, które pomogą im w rozwoju. Dziś firmy zyskują dostęp do 1,2 mld zł preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Gratuluję Bankowi Pekao S.A. oraz Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu zawarcia nowej umowy. Rząd wspiera wdrażanie programu COSME, którego założenia są zbieżne ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – powiedziała Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
 
Bank Pekao S.A. konsekwentnie realizuje założoną strategię na lata 2018-2020.
 
- Dynamicznie zwiększamy swój udział w segmencie mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP dzięki atrakcyjnej ofercie oraz efektywnym i szybkim procesom, także kredytowym. Wciąż wzbogacamy ofertę oraz udostępniamy szereg usług dodatkowych. Podpisanie umowy COSME wpisuje się w naszą strategię – powiedział Michał Krupiński, Prezes Banku Pekao S.A.
 
Dyrektor Generalny EFI, Pier Luigi Gilibert, powiedział: - Wsparcie EFI za pośrednictwem Planu Inwestycyjnego dla Europy wciąż zapewnia szeroki zakres możliwości polskich MŚP i z przyjemnością ogłaszamy dziś nową umowę z Bankiem Pekao S.A. Gwarancja pomoże Bankowi Pekao S.A. zapewnić lepszy dostęp do finansowania dla obecnie wykluczonych finansowania ryzykownych MŚP i firm rozpoczynających działalność – zgodnie z naszą strategią wspierania przedsiębiorczości, miejsc pracy i wzrostu.
 
- Bank Pekao S.A. od wielu lat jest wiarygodnym i wysoko cenionym partnerem instytucji Unii Europejskiej. Obecna umowa COSME to już kolejna umowa zawarta przez Bank z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, w ramach instrumentów finansowych programów UE na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. Łączna wartość tych umów to blisko 3,8 mld zł. W ramach obecnego, największego portfela, zaoferujemy preferencyjne finansowanie dla 1500 polskich przedsiębiorców, głównie z sektora małych i średnich firm. Wartość kredytu dla jednego przedsiębiorcy sięgnie 12,6 mln. Jesteśmy jedyni w Polsce z takim wysokim progiem  – skomentował Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. odpowiedzialny za Pion Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
 
COSME ma na celu m.in. ułatwienie dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw,w tym takich, które nie mają wystarczających zabezpieczeń kredytu oraz firm, których kredytowanie przez bank jest relatywnie bardziej ryzykowne np. ze względu na krótki okres działalności. Z kolei dla Banku gwarancja COSME jest również bardzo dobrym zabezpieczeniem, ponieważ w razie braku spłaty, 50% zaległego kapitału i odsetek jest pokrywane przez EFI. Gwarancja COSME będzie wykorzystywana przede wszystkim przy kredytach inwestycyjnych. Podczas gdy inne gwarancje dostępne dziś na polskim rynku z reguły są płatne, gwarancja COSME będzie nieodpłatna i  pokryje 50% kredytu. Gwarancja ta nie jest też pomocą publiczną, a więc nie zmniejszy dostępnych limitów pomocy dla firm. Dzięki COSME firma nie poniesie kosztów gwarancji i nie potrzebuje dodatkowych zabezpieczeń (np. dodatkowej hipoteki). Podstawowym zabezpieczeniem kredytu będzie zabezpieczenie na przedmiocie kredytowania oraz gwarancja COSME. Gwarancja COSME może być wykorzystywana także przy finansowaniu przedsiębiorstw z krótkim okresem działalności, dzięki czemu będą one miały łatwiejszy dostęp do kredytu. Natomiast w przypadku firm działających powyżej 3 lat obniżony zostanie wymagany wkład własny od firmy do 10% (w standardzie na rynku jest 20%). Gwarancja COSME będzie standardowym zabezpieczeniem dla banku, który nie będzie wymagał żadnych dodatkowych formalności ze strony przedsiębiorcy. Firma złoży standardowy wniosek o kredyt.
 
- Polskie banki bardzo sobie cenią współpracę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, który, po BGK, jest w Polsce największą publiczną instytucją gwarancyjną dla MŚP. Popyt polskiego biznesu na gwarancje kredytowe ciągle rośnie. Z naszych badań wynika, że wciąż ponad 20% klientów banków, to przedsiębiorcy, którzy bez takiej gwarancji nie dostaliby kredytu, a  kolejne 20% nawet jeśli uzyskałoby kredyt - to byłby on (bez gwarancji) jednak dużo niższy. Bardzo cieszy więc sukces Banku Pekao SA, który od lat jest okrętem flagowym tego typu unijnych instrumentów inżynierii finansowej w Polsce”- powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.
 
Instrumenty finansowe COSME objęto wsparciem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, części tzw. Planu Junckera (Planu Inwestycyjnego dla Europy), jednej z najważniejszych inicjatyw Unii Europejskiej, wspierającej rozwój przedsiębiorstw oraz konkurencyjność europejskiej gospodarki.
 
- Dzisiejsza umowa jest zarazem najnowszą polską umową w ramach tzw. Planu Junckera. Dzięki niej polscy przedsiębiorcy mają szansę pozyskać finansowanie o łącznej wartości ok. 1,2 mld zł. Zajmujemy w tej chwili 7. miejsce w UE pod względem wartości inwestycji, które zostaną uruchomione w tzw. małym oknie Planu Junckera, dedykowanym małym i średnim firmom.– powiedział Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, odpowiedzialny za koordynację Planu Inwestycyjnego dla Europy w Polsce.
 
- Jestem przekonany, że jako instrument zarządzania ryzykiem, gwarancja i wsparcie programu COSME powinny stanowić dla polskich przedsiębiorców istotny impuls inwestycyjny -  dodał Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. odpowiedzialny za Pion Zarządzania Ryzykiem. 
 
Przykłady projektów klientów Banku Pekao S.A., którzy już skorzystali z gwarancji EFI poprzednich programów UE: produkcja i eksport stolarki aluminiowej i PCV; produkcja i eksport domów z bali;  przemysł fleksograficzny -  produkcja i eksport rotacyjnych maszyn poligraficznych; produkcja opakowań z tworzyw sztucznych dla branży kosmetycznej, spożywczej, farmaceutycznej; produkcja elementów i usługi obróbki skrawaniem stali, metali kolorowych oraz tworzyw sztucznych; usługi teletechniczne i telekomunikacyjne; produkcja i eksport mebli opartych na nowoczesnym designie; wsparcie systemów przechowywania sprzętu zimowego (serwisów, hoteli oraz lodowisk).

 - W efekcie umowy Banku Pekao S.A., Polska wpisuje się do ekskluzywnej grupy państw, gdzie umowy, głównego unijnego programu dla MŚP (COSME), przekroczyły 1 mld euro. Polska tym samym zajmuje 6. miejsce w unijnym rankingu, zaraz po takich tuzach europejskiego rynku finansowego, jak np. Niemcy, Francja czy Włochy. KPK wspierał Bank w procesie aplikacyjnym i będzie wspierał w szybkiej dystrybucji wsparcia do polskich firm - powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
 
Na konferencji prasowej z okazji podpisania umowy byli także obecni: Roger Havenith, Wiceprezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, oraz Kinga Schlesinger, Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Zatrudnienie i kwestie społeczne w Europie: przegląd z 2018 r.

Dodano: 16.07.2018
Komisja opublikowała dziś swoje coroczne sprawozdanie dotyczące zatrudnienia i kwestii społecznych w Europie w wydaniu z 2018 r. Przegląd potwierdza pozytywne tendencje, ale zwraca uwagę na wyzwania związane w szczególności z automatyzacją i cyfryzacją.
 
Tegoroczna edycja potwierdza pozytywne tendencje na rynku pracy oraz poprawę sytuacji społecznej. Liczba osób zatrudnionych osiągnęła nowy rekordowy poziom. Pracę ma prawie 238 mln osób, co oznacza, że zatrudnienie w UE jest większe niż kiedykolwiek. W 2017 r. zatrudnionych było ponad 3,5 mln osób więcej niż w 2016 r. Z drugiej strony, mimo iż liczba przepracowanych godzin w przeliczeniu na osobę zatrudnioną w ostatnich latach wzrosła, nadal utrzymuje się ona poniżej poziomów z 2008 r. Jednocześnie jesteśmy świadkami wzrostu dochodów do dyspozycji i zmniejszania się ubóstwa. W porównaniu z 2012 r. wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej zmniejszył się do najniższego w historii poziomu, a liczba dotkniętych tym problemem osób wyniosła 16,1 mln. Biorąc jednak pod uwagę wpływ rozwoju technologicznego, brak jest pewności co do skutków automatyzacji i cyfryzacji w przyszłości. Dlatego też tegoroczny przegląd dotyczący zatrudnienia i kwestii społecznych w Europie jest poświęcony zmieniającym się warunkom w świecie pracy.
Unijna komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników, Marianne Thyssen, powiedziała: Gospodarka europejska rozwija się szybciej i bardziej równomiernie niż wcześniej. Sprzyja to zatrudnieniu, wzmacnia dochody gospodarstw domowych i poprawia warunki socjalne. Zmiany technologiczne mogą przyczynić się do pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, ale tylko wówczas, gdy to my będziemy te zmiany współkształtować. Europejski filar praw socjalnych stanowi drogowskaz dla każdego, kto jest gotowy do tej transformacji. Proponowane przez nas rozwiązania mają przekuć ten filar w praktykę poprzez wyposażenie ludzi w Europie w lepsze wykształcenie i umiejętności przez całe życie oraz zadbanie o to, by wszyscy pracownicy byli objęci podstawowymi prawami w tym szybko zmieniającym się świecie pracy, czemu służyć mają wnioski ustawodawcze dotyczące przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz dostępu do ochrony socjalnej. 
Celem tegorocznego wydania przedmiotowego sprawozdania jest analiza możliwości i zagrożeń związanych z innowacjami technologicznymi, zmianami demograficznymi i globalizacją. Przegląd pokazuje, co należy zrobić, by każdy mógł odnieść z tych zmian korzyści.
Jak wskazano w przeglądzie, postęp technologiczny ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia ogólnej wydajności pracy. Przyczynia się on jednak również do zastępowania rutynowych zadań wymagających jedynie niskiego poziomu umiejętności oraz do podnoszenia progu umiejętności pozwalającego znaleźć zatrudnienie. Chociaż nie ma żadnych ostatecznych wniosków co do możliwego zasięgu oddziaływania technologii na miejsca pracy, badania pokazują, że najbardziej narażone na pełną lub częściową automatyzację są powtarzające się rutynowe zadania wykonywane na obecnych miejscach pracy. Według jednego z badań w najbliższej przyszłości częściowemu zautomatyzowaniu może ulec od 37 do 69 proc. miejsc pracy. Lepsza edukacja i uczenie się przez całe życie oraz zadbanie o to, by nasze instytucje rynku pracy i zabezpieczenia społecznego były adekwatne do potrzeb, mają kluczowe znaczenie dla dostosowania się do zmieniającego się świata pracy.
Przy pomocy europejskiego programu na rzecz umiejętności oraz unijnego finansowania Komisja przygotowała grunt, by w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, organizatorami szkoleń i przedsiębiorstwami umożliwić ludziom w Europie uzyskiwanie lepszych umiejętności na wszystkich poziomach. Również partnerzy społeczni odgrywają ważną rolę w podnoszeniu kwalifikacji i przekwalifikowywaniu siły roboczej oraz w uwzględnianiu większej elastyczności w zmieniającym się świecie pracy. Wnoszą oni wkład w opracowywanie programów szkoleniowych oraz identyfikowanie szans i zagrożeń wynikających ze zmian, które zachodzą na rynkach pracy.
Nowe technologie przyczyniają się do wzrostu liczby pracowników zatrudnionych na nietypowych warunkach i osób pracujących na własny rachunek. W przeglądzie dotyczącym zatrudnienia i kwestii społecznych w Europie stwierdzono, że nowe formy zatrudnienia przynoszą korzyści zarówno pracownikom, jak i przedsiębiorstwom, gdyż zwiększają elastyczność i poprawiają równowagę między życiem zawodowym i prywatnym, a jednocześnie stwarzają nowe możliwości wejścia na rynek pracy lub pozostania na nim, między innymi osobom niepełnosprawnym i starszym. W przeglądzie tym zwrócono jednak również uwagę na związek między coraz częstszym występowaniem niestandardowych form pracy a pogarszaniem się warunków pracy, co objawia się wyższym poziomem zmienności dochodu, niższym poziomem bezpieczeństwa pracy i niewystarczającym dostępem do ochrony socjalnej, jak to zaobserwowano w przypadku osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych. W obliczu tej sytuacji Komisja przedstawia wnioski ustawodawcze w sprawie modernizacji przepisów dotyczących rynku pracy i systemów zabezpieczenia społecznego, które mają być odpowiedzią na wspomniane zmiany w świecie pracy. We wniosku dotyczącym dyrektywy w sprawie bardziej przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy uwzględniono nowe minimalne standardy w odniesieniu do wszystkich pracowników, również tych, którzy pracują w oparciu o niestandardowe formy zatrudnienia. Z kolei we wniosku dotyczącym zalecenia w sprawie dostępu do ochrony socjalnej zachęca się państwa członkowskie do zapewnienia dostępu do zabezpieczenia społecznego wszystkim pracownikom i osobom prowadzącym działalność na własny rachunek, w tym możliwości przenoszenia praw między miejscami pracy i statusami zatrudnienia.
Ponadto w przeglądzie zatrudnienia i kwestii społecznych z 2018 r. wskazano również na pewne utrzymujące się wyzwania strukturalne, na przykład nierówności w dochodach, różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn, a także kwestie dotyczące rozwoju umiejętności i edukacji.

Kontekst
Coroczny przegląd zatrudnienia i kwestii społecznych w Europie zawiera aktualne analizy ekonomiczne dotyczące zatrudnienia i tendencji społecznych w Europie. W świetle tych tendencji w przeglądzie zwraca się uwagę na potencjalne wyzwania i wskazuje na możliwe rozwiązania polityczne. Dokument ten jest najważniejszym instrumentem Komisji Europejskiej służącym do analizy aktualnych faktów oraz do przeglądu tendencji i nadchodzących wyzwań na rynkach pracy.
Jest wiele przykładów, które pokazują, w jaki sposób Komisja stara się rozwiązywać problemy poruszane w corocznych sprawozdaniach na temat zatrudnienia i sytuacji społecznej. Na przykład w niedawnym wniosku Komisji w sprawie wieloletnich ram finansowych przewidziano więcej środków na inwestycje w ludzi, w tym poprzez nowy Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz ulepszony Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG). Inicjatywy i narzędzia, takie jak Europejski program na rzecz umiejętnościgwarancja dla młodzieży i Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, dalsze wzmocnienie programu Erasmus oraz Europejski Korpus Solidarności, przyczynią się do realizacji tych celów, tak samo jak wnioski ustawodawcze Komisji dotyczące dostępu do ochrony socjalnej oraz przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy.

Dodatkowe informacje
Marianne Thyssen na Facebooku i Twitterze
Zaprenumeruj bezpłatny elektroniczny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego

Stabilny wzrost gospodarczy w obliczu zwiększonej niepewności

Dodano: 12.07.2018


Prognozuje się, że wzrost utrzyma się na obecnym, wysokim poziomie i w 2018 będzie on wynosił 2,1 proc., a w 2019 r. 2,0 proc. zarówno w UE, jak i w krajach strefy euro.

Po pięciu kolejnych kwartałach energicznego wzrostu gospodarczego dynamika gospodarcza wyhamowała jednak w pierwszej połowie 2018 r. i wzrost zarówno w UE, jak i w strefie euro wynosi obecnie o 0,2 punktu procentowego mniej niż przewidywano wiosną.


Przewiduje się, że w drugiej połowie bieżącego roku tempo wzrostu nieco się zwiększy, ponieważ sytuacja na rynku pracy się poprawia, zadłużenie gospodarstw domowych się zmniejsza, zaufanie konsumentów pozostaje wysokie, a polityka pieniężna nadal sprzyja koniunkturze gospodarczej.
Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: Gospodarka Europy wykazuje w dalszym ciągu solidną koniunkturę – w tym roku dla strefy euro i UE-28 przewiduje się wzrost PKB na poziomie 2,1 proc. Niemniej jednak korekta w dół wzrostu PKB od maja pokazuje, że niekorzystne otoczenie zewnętrzne, takie jak rosnące napięcia handlowe ze Stanami Zjednoczonymi, może osłabić zaufanie i odbić się na wzroście gospodarczym. Rosnące ryzyko zewnętrzne jest jeszcze jednym elementem przypominającym o konieczności wzmocnienia odporności gospodarek poszczególnych państw i strefy euro jako całości.
Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł powiedział: Prognozy wskazują na to, że wzrost gospodarczy w Europie będzie nadal stabilny, gdyż polityka pieniężna pozostaje akomodacyjna, a bezrobocie w dalszym ciągu spada.Niewielka korekta w dół w porównaniu ze stanem z wiosny odzwierciedla wpływ napięć handlowych i niepewności politycznej na zaufanie oraz wzrost cen energii. W naszej prognozie zakładamy dalszy wzrost w latach 2018 i 2019, chociaż dalsze rozszerzanie środków protekcjonistycznych stanowi wyraźne ryzyko pogorszenia się koniunktury gospodarczej. W wojnach handlowych nie ma zwycięzców, są tylko przegrani.


Podstawy są nadal solidne, ale wzrost gospodarczy jest umiarkowany


Podstawowe warunki sprzyjające trwałemu wzrostowi gospodarczemu w UE i strefie euro są nadal spełniane. Umiarkowane tempo wzrostu gospodarczego jest częściowo rezultatem czynników tymczasowych, ale również pogłębiających się napięć w handlu, wyższych cen ropy naftowej i niepewności politycznej w niektórych państwach członkowskich.
Ogólnie rzecz biorąc, wzrost jest nadal stabilny, ale stopy wzrostu są coraz bardziej zróżnicowane w poszczególnych krajach i regionach.
Prognozowany wzrost inflacji spowodowany wzrostem cen energii
W wyniku wzrostu cen ropy naftowej, jaki nastąpił od wiosny, przewiduje się obecnie, że inflacja w bieżącym roku wyniesie średnio 1,9 proc. w UE i 1,7 proc. w strefie euro, co stanowi wzrost o 0,2 punktów procentowych w obu obszarach od wiosny. W prognozie na 2019 r. inflację dla strefy euro zwiększono o 0,1 punktu procentowego do 1,7 proc., natomiast dla UE pozostaje ona na niezmienionym poziomie wynoszącym 1,8 proc.

 

Czynniki ryzyka związane z prognozą


Chociaż osiągnięte w ostatnim czasie dobre wyniki gospodarcze okazały się stabilne, od wiosny zwiększyły się poważne zagrożenia, które mogą wywrzeć negatywny wpływ na prognozę.
W prognozie odniesienia zakłada się brak dalszej eskalacji napięć handlowych. Dalsza eskalacja takich napięć może jednak mieć negatywny wpływ na handel i inwestycje oraz obniżyć dobrobyt we wszystkich krajach, które obejmie. Inne rodzaje ryzyka obejmują możliwość wystąpienia niestabilności rynków finansowych związanej między innymi z zagrożeniami geopolitycznymi.
Wielka Brytania: czysto techniczne założenia na 2019 r.
Ponieważ negocjacje w sprawie warunków wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE trwają, nasze prognozy na 2019 r. opierają się na czysto technicznym założeniu, że stosunki handlowe między UE-27 i Wielką Brytanią się nie zmienią. Założenie to przyjęto jedynie na potrzeby sporządzenia prognozy i nie ma ono wpływu na rozmowy prowadzone w kontekście procedury uruchomionej na podstawie art. 50.

 

Kontekst


Niniejsza prognoza gospodarcza opiera się na szeregu technicznych założeń dotyczących kursów wymiany, stóp procentowych oraz cen towarów według stanu na dzień 28 czerwca. W przypadku wszelkich innych danych źródłowych, w prognozie uwzględniono informacje dostępne do dnia 3 lipca.
Komisja zadecydowała, że od tego roku będzie ponownie co roku publikowała dwie prognozy kompleksowe (wiosenną i jesienną) oraz dwie prognozy śródokresowe (zimową i letnią) zamiast trzech prognoz kompleksowych, które począwszy od 2012 r. publikowała co roku zimą, wiosną i jesienią. Prognozy śródokresowe obejmują roczne i kwartalne dane dotyczące PKB oraz inflacji i będą dotyczyć roku bieżącego i roku następnego dla wszystkich państw członkowskich i strefy euro. Uwzględnione zostaną również dane zbiorcze na poziomie UE. Oznacza to powrót do poprzedniego modelu publikacji prognoz przez Komisję i dostosowanie harmonogramu prognoz Komisji do prac innych instytucji (np. Europejskiego Banku Centralnego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

 

 

 

Nagrody Społeczeństwa Obywatelskiego 2018

Dodano: 09.07.2018

 

Cel i ogólny zamysł Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego

Dla Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (dalej „EKES” lub „Komitet”) celem dorocznej nagrody jest wyróżnienie inicjatyw organizacji społeczeństwa obywatelskiego lub osób fizycznych, które wniosły znaczący wkład w promowanie europejskiej tożsamości i integracji, oraz zachęcanie do ich podejmowania. Zatem w ogólnym zamyśle nagroda ma przyczynić się do lepszego uwidocznienia roli, jaką mogą odegrać organizacje społeczeństwa obywatelskiego lub osoby indywidualne w kształtowaniu tożsamości europejskiej i obywatelstwa europejskiego, tak by podkreślić wspólne wartości leżące u podstaw integracji europejskiej. 

 

Temat Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2018 roku: 
„Tożsamości, wartości europejskie i dziedzictwo kulturowe w Europie” 

 

W ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, uznającego bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego Europy, EKES ogłasza konkurs o tegoroczną Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego pod hasłem „Tożsamości, wartości europejskie i dziedzictwo kulturowe w Europie”. W duchu wkładu Komisji Europejskiej na szczyt w Göteborgu z listopada 2017 r. pt. „Wzmacnianie europejskiej tożsamości poprzez kulturę i edukację” EKES dąży do lepszego uświadomienia wielości i bogactwa tożsamości europejskich, zjednoczonych w całej swej różnorodności, do podniesienia widoczności i zrozumienia wpływu sektora sztuki i kultury w zakresie wspierania integracyjnych i spójnych społeczeństw, a także do propagowania zrównoważonej przyszłości projektu europejskiego.  

 


REGULAMIN I WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ


 

Bezpieczne granice UE

Dodano: 09.07.2018

Parlament Europejski przyjął w czwartek przepisy dotyczące zezwoleń wjazdu na terytorium Unii Europejskiej obywatelom państw spoza UE zwolnionym z obowiązku wizowego. 

Nowy europejski system informacji i zezwoleń na podróż (ETIAS), który powinien zacząć funkcjonować w 2021 r., umożliwi przeprowadzanie zaawansowanych kontroli podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego, a osobom uznanym za stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa lub epidemiologiczne albo planujące nielegalną migrację odmówi się prawa wjazdu.

Obywatele ponad 60 krajów i terytoriów zwolnionych z obowiązku wizowego przy wjeździe na terytorium UE będą musieli wypełnić elektroniczny formularz zanim udadzą się do UE. W formularzu będą musieli podać swoje dane osobowe (w tym imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, płeć i obywatelstwo), informacje zawarte w dokumencie podróży (ważność, kraj wydania), adres zamieszkania i informacje kontaktowe oraz państwo członkowskie Unii, do którego przybyli po raz pierwszy.

Zezwolenie jest ważne przez trzy lata lub do czasu wygaśnięcia dokumentu podróży. Kosztuje 7 euro, jest bezpłatnie dla osób poniżej 18 roku życia i powyżej 70 roku życia.

Pytania o karalność i pobyt w strefach konfliktu 

Wnioskodawca będzie również musiał informować władze o wszelkich wyrokach skazujących za poważne przestępstwa (takie jak terroryzm, wykorzystywanie seksualne dzieci, handel ludźmi lub narkotykami, morderstwa i gwałty), o pobycie w określonych strefach działań wojennych lub konfliktowych oraz o wszelkich decyzjach administracyjnych nakazujących im opuszczenie kraju w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

W przypadku przestępstw terrorystycznych okres ten zostanie przedłużony do ostatnich dwudziestu lat i konieczne będzie dodatkowe wyjaśnienie daty i kraju skazania.

Dodatkowe kontrole w celu oceny ryzyka

Każdy wniosek zostanie automatycznie sprawdzony w bazach danych w celu ustalenia między innymi czy nie zgłoszono zagubienia lub kradzieży dokumentu podróży wnioskodawcy oraz czy on sam nie jest poszukiwany. Zdecydowana większość wnioskodawców uzyska zgodę niemal natychmiast.

Jeżeli podczas weryfikacji dokumentów organy natrafia na nieprawidłowości lub zostanie udzielona pozytywna odpowiedź na którekolwiek z pytań dotyczących karalności, wyjazdów na tereny objęte działaniami wojennymi lub konfliktami albo nakazów opuszczenia kraju, dane zostaną sprawdzone ręcznie, a bezpieczeństwo, migracja czy zagrożenie epidemiologiczne zostaną ocenione indywidualnie.

Cytat

Kinga Gál (EPL, Węgry), sprawozdawczyni Parlamentu, powiedziała:

"ETIAS wypełni obecne luki w informacjach na temat podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego poprzez umożliwienie oceny, czy stanowią oni zagrożenie w aspekcie bezpieczeństwa, nielegalnej migracji lub epidemiologiczne, zanim jeszcze pojawia się na granicy zewnętrznej UE. Nowy system przyczyni się znacznie do zwiększenia bezpieczeństwa obywateli UE. Jest to zatem ważny krok w kierunku bardziej skutecznych i zmyślnych informacyjnych systemów ochrony granic i bezpieczeństwa".

Dalsze etapy

Za przyjęciem projektu głosowało 494 posłów, 115 było przeciw, 30 wstrzymało się od głosu. Po głosowaniu w Parlamencie projekt prawny będzie musiał zostać formalnie przyjęte przez Radę UE, a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Program ma być operacyjny w 2021 r.