piątek 28 lipca 2017
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Europejski Fundusz Społeczny

Dodano: 30.03.2017

Zaparszamy do zapoznania się ze stroną internetową EFS-u

Łącząc Europę: ponad 27 milionów euro na rzecz promowania europejskiego ekosystemu usług cyfrowych.

Dodano: 29.03.2017

Kliknij aby zobaczyć

 

„Podróżuj, aby się uczyć, ucz się, aby podróżować”

Dodano: 28.03.2017

Komisja Europejska 27 marca przedstawiła inicjatywę „Move2Learn, Learn2Move” („Podróżuj, aby się uczyć, ucz się, aby podróżować”) w ramach programu Erasmus+. Jej  celem jest jeszcze większe wsparcie nauki i mobilności młodych Europejczyków. Dzięki uczestnictwu w inicjatywie młodzi ludzie będą mieli możliwość wyjechać do innego państwa UE – indywidualnie lub z klasą – przy czym podróż będzie ekologiczna.

Komisja Europejska przedstawiła inicjatywę w ramach programu Erasmus+, której celem jest jeszcze większe wsparcie nauki i mobilności młodych Europejczyków. To jednorazowe przedsięwzięcie, związane z 30. rocznicą powstania programu Erasmus, wpisuje się w dwa kluczowe priorytety Komisji: skupienie się na nowo na europejskiej młodzieży oraz ułatwienie mobilności obywateli UE, zwłaszcza mobilności niskoemisyjnej.

„Move2Learn, Learn2Move” opiera się na koncepcji przedstawionej przez Parlament Europejski w 2016 r. Inicjatywa ta będzie realizowana za pomocą największej światowej sieci nauczycieli eTwinning. Jest to część programu Erasmus+, która umożliwia nauczycielom i uczniom w całej Europie wspólne opracowywanie projektów za pośrednictwem platformy internetowej.

Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Tibor Navracsics powiedział:

Inicjatywa ta, oparta na sukcesie platformy eTwinning, umożliwi młodym ludziom odkrywanie różnych europejskich krajów i kultur oraz zdobywanie osobistych doświadczeń związanych z tymi podróżami. 30-lecie programu Erasmus będzie okazją, aby zaprezentować kolejny przykład unijnego trafnego przedsięwzięcia, które zbliża ludzi i pomaga im przekonać się, co to znaczy być Europejczykiem.

Komisarz ds. transportu Violeta Bulc dodała:

W transporcie nie chodzi o tory, statki czy autostrady, ale o ludzi. Chcemy dać młodym Europejczykom możliwość odkrywania Europy. Pragniemy również zachęcać ich do podróżowania w sposób przyjazny dla środowiska, dlatego będziemy brać pod uwagę emisje CO2. Cieszę się, że możemy liczyć na czynne uczestnictwo przewoźników, dzięki którym inicjatywa będzie się prężnie rozwijać.

Udział w tej inicjatywie będą mogły wziąć klasy szkolne, do których chodzą uczniowie w wieku, co najmniej 16 lat i które działają w sieci eTwinning. Wystarczy, żeby wyraziły chęć konkurowania o darmowe bilety, które będą wręczane za najlepsze projekty w ramach eTwinning w każdym z uczestniczących krajów. Ważnym kryterium przy wyborze najlepszych projektów będzie włączenie społeczne. Wyłonieni zwycięzcy będą mogli wybrać się w podróż w dowolnym terminie w okresie od sierpnia 2017 r. do grudnia 2018 r. W zależności od decyzji rodziców i nauczycieli, uczniowie będą mogli podróżować w grupie w ramach wycieczki szkolnej lub indywidualnie.

Będą też mogli wybrać dowolny środek transportu i dowolnego przewoźnika, uwzględniając kryteria zrównoważonego transportu oraz miejsce wyjazdu i miejsce docelowe. Niektórzy przewoźnicy wspierają tę inicjatywę i oferują uczestnikom specjalne zniżki. Są to: Aegean Airlines, Air Dolomiti, ALSA Grupo, Azores Airlines, Brussels Airlines, Comboios de Portugal, Croatia Airlines, Deutsche Bahn, Hahn Air, Iberia Express, Interrail, Luxair, Naviera Armas, Olibus, SNCF, Transferoviar Calatori, Trenitalia, Vueling i Westbahn.

Komisja zachęca innych przewoźników do włączenia się do inicjatywy.

Kontekst

Platforma eTwinning oferuje gronu pedagogicznemu w szkołach (nauczycielom, dyrektorom, bibliotekarzom) możliwość komunikowania się, współpracy i opracowywania projektów w ramach wspólnoty edukacyjnej w Europie. W ten sposób propaguje ona współpracę międzyszkolną i uczniowską oraz oferuje nauczycielom możliwość bezpłatnego i ustawicznego rozwoju zawodowego za pośrednictwem internetu. W sieci zrzeszonych jest już ponad 450 000 nauczycieli.

Sieć eTwinning została ustanowiona w 2005 r., jako główne działanie w ramach programu e-uczenia się realizowanego przez Komisję Europejską i od 2014 r. stanowi część programu Erasmus+, tj. europejskiego programu w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Jest ona wspierana i prowadzona przez European Schoolnet, międzynarodowe partnerstwo 30 europejskich ministerstw edukacji, które opracowuje metody nauczania dla szkół, nauczycieli i uczniów w całej Europie. Na szczeblu krajowym opiekuje się nią ponadto 37 krajowych służb wsparcia.

Bezpieczeństwo europejskiego ruchu drogowego: statystyki za 2016 rok

Dodano: 27.03.2017

Opublikowane dziś przez Komisję statystyki dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2016 r. wskazują, że liczba ofiar śmiertelnych odnotowanych w zeszłym roku w całej UE spadła o 2 proc. Niestety w Polsce wzrosła w tym czasie o 2 proc.

 


Opublikowane dziś przez Komisję statystyki dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2016 r. wskazują, że liczba ofiar śmiertelnych odnotowanych w zeszłym roku w całej UE spadła o 2 proc. W 2016 r. na unijnych drogach śmierć poniosło 25 500 osób, tj. o 600 osób mniej niż w roku 2015 i 6 000 mniej niż w roku 2010. Według szacunków Komisji 135 000 osób odniosło poważne obrażenia na drogach.
Po dwóch latach stagnacji w 2016 r. powróciła pozytywna tendencja spadkowa, a w ciągu ostatnich sześciu lat liczba śmiertelnych wypadków na drogach zmniejszyła się o 19 proc. Choć tempo zmian jest zachęcające, może jednak być niewystarczające, aby umożliwić Unii osiągnięcie celu, jakim jest zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w latach 2010–2020. Wymagane są dalsze starania wszystkich zainteresowanych stron, a zwłaszcza władz krajowych i lokalnych, które na co dzień realizują większość działań takich jak egzekwowanie i zwiększanie świadomości.
Komisarz ds. transportu Violeta Bulc powiedziała: Dane statystyczne, które dziś opublikowano, świadczą o poprawie sytuacji i są pozytywnym punktem wyjścia do dalszych działań. Jednak najbardziej mnie martwią nie liczby, ale ofiary wypadków i ich rodziny. Tylko dzisiaj na unijnych drogach zginie kolejnych 70 osób, a pięciokrotnie więcej dozna poważnych obrażeń! Zwracam się do wszystkich zainteresowanych stron o zwiększenie starań, tak abyśmy mogli osiągnąć cel zakładający zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych na drogach w latach 2010–2020.
Prawdopodobieństwo utraty życia w wypadku drogowym jest różne w poszczególnych państwach członkowskich. Choć co roku różnice te coraz bardziej się niwelują, to wciąż mieszkańcy państw członkowskich, w których odnotowuje się najwyższe statystyki ofiar śmiertelnych, są ponad trzykrotnie bardziej narażeni na utratę życia w wypadku drogowym niż osoby mieszkające w krajach o najniższych wskaźnikach w tym zakresie.
W 2016 r. Komisja po raz pierwszy opublikowała także dane o poważnych obrażeniach w wypadkach drogowych, opracowane na podstawie nowej wspólnej definicji. Dane pochodzą z 16 państw członkowskich, w których mieszka 80 proc. ludności UE. W oparciu o te dane Komisja szacuje, że w całej UE poważne obrażenia odniosło 135 000 osób. Znaczną ich część stanowili niechronieni użytkownicy drogi, tj. piesi, rowerzyści i motocykliści.

Konferencja poświęcona bezpieczeństwu ruchu drogowego i nieformalne posiedzenie Rady na Malcie
W reakcji na niedawne spowolnienie tempa działań zmierzających do ograniczenia liczby ofiar śmiertelnych na drogach Komisja wspólnie z prezydencją maltańską organizują w dniach 28–29 marca 2017 r. na Malcie konferencję z udziałem zainteresowanych stron i ministrów.
W tym dwudniowym wydarzeniu będą uczestniczyć eksperci ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, zainteresowane strony i decydenci polityczni. Będzie ono okazją, by omówić aktualną sytuację w dziedzinie bezpieczeństwa na drogach oraz nowe kierunki działań, umożliwiające ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych i osób odnoszących poważne obrażenia na drogach. W trakcie tej konferencji ministerialnej zostanie przyjęta deklaracja w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Liczba ofiar śmiertelnych na drogach w przeliczeniu na milion mieszkańców.
Wstępne dane statystyczne dla poszczególnych krajów za 2016 r.

 

kraj 2010 2015 2016 2015–2016 2010–2016
Belgia 77 65 56 -13% -24%
Bułgaria 105 98 99 0% -9%
Republika Czeska 77 70 59 -16% -23%
Dania 46 31 37 18% -18%
Niemcy 45 43 39 -7% -12%
Estonia 59 51 54 6% -10%
Irlandia 47 36 40 13% -11%
Grecja 112 73 75 2% -35%
Hiszpania 53 36 37 2% -31%
Francja 64 54 54 0% -13%
Chorwacja 99 82 73 -12% -28%
Włochy 70 56 54 -5% -21%
Cypr 73 67 54 * -23%
Łotwa 103 95 80 -16% -28%
Litwa 95 83 65 -22% -37%
Luksemburg 64 64 52 * -6%
Węgry 74 65 62 -6% -18%
Malta 36 26 51 * 69%
Niderlandy 32 31 33 4% 3%
Austria 66 56 49 -11% -23%
Polska 102 77 79 2% -23%
Portugalia 80 57 54 -10% -40%
Rumunia 117 95 97 1% -19%
Słowenia 67 58 63 8% -6%
Słowacja 65 57 50 -12% -22%
Finlandia 51 49 45 -6% -8%
Szwecja 28 27 27 2% -1%
Zjednoczone Królestwo 30 28 28 1% -4%
UE 63 51,5 50 -2% -19%
 

Konsumenci w Europie zyskają większy wybór i dostęp do lepszych produktów

Dodano: 23.03.2017

Komisja Europejska przedstawiła dziś plan, dzięki któremu konsumenci europejscy będą mieć większy wybór usług finansowych i lepszy do nich dostęp w całej Unii. Podstawą planu jest technologia, jako że innowacyjne usługi internetowe mogą zapewnić większe zintegrowanie rynku usług finansowych. W związku z tym publikujemy również konsultacje w sprawie technologii i jej wpływu na europejski sektor usług finansowych (tzw. FinTech), aby pobudzić aktywność w tej dziedzinie.


Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera zobowiązała się do zbudowania pogłębionego i sprawiedliwszego jednolitego rynku, również za pomocą narzędzi cyfrowych. Dla usług finansowych oznacza to pobudzenie konkurencji i zwiększenie możliwości wyboru, tak aby konsumenci mieli do czynienia z niższymi cenami i lepszą jakością, niezależnie od tego, gdzie w Europie kupują usługi finansowe takie jak konto bankowe, ubezpieczenie samochodu czy przelewy pieniężne.
Plan ma na celu pokonanie barier między krajami: obecnie jedynie 7 proc. konsumentów nabywa usługi finansowe w innym państwie członkowskim UE. Wszyscy konsumenci powinni mieć możliwość swobodnego wyboru spośród asortymentu usług finansowych dostępnych w całej Unii i podjęcia najkorzystniejszej dla siebie decyzji ze świadomością, że są dobrze chronieni. To, czy usługodawca jest z kraju, czy z zagranicy, nie powinno mieć znaczenia na prawdziwym jednolitym rynku. Również podmioty świadczące usługi finansowe powinny mieć możliwość korzystania w pełni z całego rynku UE.
Wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: Konsumenci i firmy w Europie powinni w pełni korzystać z zalet działania na prawdziwym jednolitym rynku usług finansowych. Konsumenci powinni mieć dostęp do najlepszych produktów oferowanych w całej Unii Europejskiej, a nie tylko we własnym kraju. Chcemy także wykorzystać cały potencjał dostępnej technologii. Technologia ta, jeśli się ją dobrze wykorzysta, może wprowadzić pozytywne zmiany w branży finansowej oraz poprawić dostęp konsumentów do usług finansowych.
Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, powiedział: Ten ambitny plan działania obejmuje ukierunkowane środki, które umożliwią stopniowe pogłębienie jednolitego rynku UE i będą miały realny wpływ na życie Europejczyków. Kiedy uruchamialiśmy unię rynków kapitałowych, zobowiązaliśmy się do poprawy dostępu do finansowania i konsumenckich usług finansowych z korzyścią dla konsumentów i przedsiębiorstw, a jednocześnie do nadążania za tempem rozwoju technologii finansowych.
Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, powiedziała: Choć prawo do swobodnego przemieszczania się w obrębie Unii Europejskiej nadal jest prawem, które Europejczycy cenią sobie najbardziej, konsumenci w UE wciąż napotykają zbyt wiele barier w życiu codziennym. Nieważne, czy chodzi o otwarcie konta bankowego, wykupienie ubezpieczenia samochodu, czy ubieganie się o kredyt: gdy pojawia się wymiar transgraniczny, sprawy się komplikują. Dzisiaj zarysowujemy plan, tak aby zaoferować konsumentom lepsze produkty i większy wybór oraz poprawić klarowność i ochronę usług finansowych.
Plan działania
Komisja wskazała trzy główne kierunki dalszych prac, które pozwolą zbliżyć się o kolejny krok do prawdziwego jednolitego rynku usług finansowych: 
  • Zwiększenie zaufania konsumentów i zagwarantowanie im silniejszej pozycji przy zakupie usług w kraju lub w innym państwie członkowskim. Przykładowo chcemy ułatwić kierowcom korzystanie ze zniżki za bezszkodową jazdę („bonus malus”) zagranicą; chcemy obniżyć opłaty za transakcje transgraniczne w walutach innych niż euro; będziemy również dążyć do bardziej przejrzystego ustalania cen ubezpieczenia wynajmu samochodu.
  • Zmniejszenie prawnych i regulacyjnych przeszkód w funkcjonowaniu przedsiębiorstw chcących rozszerzyć działalność za granicę. Planujemy tego dokonać, opracowując na przykład wspólne kryteria oceny zdolności kredytowej i ułatwiając wymianę danych między rejestrami kredytowymi.
  • Wspieranie budowy innowacyjnego środowiska cyfrowego, dzięki któremu uda się pokonać niektóre przeszkody istniejące obecnie na jednolitym rynku. Przykładowo może to polegać na rozważeniu, w jaki sposób sektor prywatny może wykorzystać identyfikację elektroniczną i usługi zaufania do sprawdzania tożsamości klientów. Będziemy również monitorować praktyki dostawców cyfrowych, aby stwierdzić, czy należy uaktualnić przepisy w dziedzinie sprzedaży usług finansowych na odległość – np. przez internet lub telefonicznie.
Komisja zlikwidowała już wiele przeszkód regulacyjnych w funkcjonowaniu jednolitego rynku konsumenckich usług finansowych, wprowadzając odpowiednie przepisy unijne. Dzisiejszy plan działania określa kierunki dalszych prac. Wiele z tych działań będzie wymagało zaangażowania takich podmiotów jak krajowe organy nadzorcze, usługodawcy czy organizacje konsumenckie.
FinTech: nowa perspektywa w dziedzinie usług finansowych
Szybki rozwój technologii finansowych (FinTech) oferuje nowe możliwości zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorstwom. Technologie te mają potencjał, aby poprawić dostęp konsumentów do usług finansowych w obrębie całego jednolitego rynku, znieść krajowe przeszkody i poprawić skuteczność.
Aby wesprzeć swobodne funkcjonowanie europejskiego sektora FinTech w całej UE oraz zapewnić jego konkurencyjność, Komisja zamierza skupić się na trzech podstawowych zasadach: po pierwsze – neutralności technologicznej – tak aby produkty i usługi sprzedawane tradycyjnie (np. w oddziałach bankowych) podlegały tym samym przepisom co usługi i produkty sprzedawane za pośrednictwem kanałów cyfrowych; zagwarantuje to innowacyjność i równe warunki działania. Po drugie, na zasadzie proporcjonalności – tak aby przepisy były dopasowane do różnych modeli biznesowych oraz do wielkości i rodzaju działalności jednostek regulowanych. Po trzecie, na zasadzie większej uczciwości – tak aby zapewnić przejrzystość, ochronę prywatności i bezpieczeństwo konsumentów.
Pierwszym krokiem jest zaproszenie przez Komisję wszystkich zainteresowanych stron do wzięcia udziału w konsultacjach FinTech, które rozpoczynają się równolegle z konferencją #FinTechEU odbywającą się dziś w Brukseli. Celem konsultacji jest zebranie informacji z pierwszej ręki na temat wpływu nowych technologii na cały sektor finansowy. Informacje te pomogą ocenić, czy ramy regulacyjne i nadzorcze są odpowiednie i jakie działania mogą być potrzebne w przyszłości.