poniedziałek 26 lutego 2018
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Unijny przewodnik redakcyjny

Dodano: 21.11.2017

Od czasu pierwszego wydania w 1993 r. Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny jest niezbędną pomocą dla autorów tekstów w różnych instytucjach i organach Unii Europejskiej, piszących we wszystkich językach urzędowych. Standaryzacja konwencji językowych jest wyjątkowym osiągnięciem, ponieważ wspólne ustalenia i reguły zawarte w niniejszym opracowaniu zostały przygotowane przez naszych specjalistów, którym udało się to osiągnąć z pełnym poszanowaniem specyficznych reguł w poszczególnych językach.


Kliknij aby pobrać


 

Oświadczenie przewodniczącego Junckera w sprawie proklamacji Europejskiego filaru praw socjalnych

Dodano: 20.11.2017
Przywódcy Unii Europejskiej uroczyście ogłosili dzisiaj utworzenie Europejskiego filaru praw socjalnych podczas Szczytu Społecznego na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego w Göteborgu w Szwecji. Europejski filar praw socjalnych został zapowiedziany przez przewodniczącego Junckera w orędziu o stanie Unii z 2015 r. i przedstawiony przez Komisję w kwietniu 2017 r. W dniu dzisiejszym podpisy pod tym projektem złożyli: przewodniczący Jean-Claude Juncker w imieniu Komisji Europejskiej, przewodniczący Antonii Tajani w imieniu Parlamentu Europejskiego oraz premier Jüri Ratas w imieniu Rady Unii Europejskiej.
 
 
Z tej okazji przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział:
 
Jest to przełomowy moment dla Europy. W swojej istocie nasza Unia zawsze była projektem społecznym. Unia to nie tylko jednolity rynek, nie tylko pieniądze, nie tylko euro. Chodzi w niej o nasze wartości i nasz styl życia.
Europejski model społeczny jest sukcesem i dzięki niemu Europa stała się doskonałym miejscem do życia i pracy. Teraz naszym celem jest obrona wspólnych wartości i zobowiązanie się do poszanowania zbioru 20 zasad i praw. Począwszy od prawa do godziwego wynagrodzenia po prawo do opieki zdrowotnej; od prawa do uczenia się przez całe życie, lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz równouprawnienia płci po prawo do dochodu minimalnego: dzięki Europejskiemu filarowi praw socjalnych Unia stoi na straży praw przysługujących jej obywatelom w szybko zmieniającym się świecie.
 
Proklamacja filaru podczas Szczytu Społecznego w Göteborgu przypada w kluczowym momencie umożliwiającym uwzględnienie silnego wymiaru społecznego podczas kształtowania przyszłości Unii Europejskiej. Termin wybrano ze szczególną uwagą, tak aby społeczny wymiar Europy stał się naszym pierwszym kluczowym celem przed szczytem w Sybinie.
W czasach głębokich przemian – zarówno w życiu, jak i w polityce – każdy w naturalny sposób powraca do tego, co go definiuje i co stanowi jego istotę. Dlatego cieszę się, że udało się nam wszystkim porozumieć w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych w okresie krótszym niż pół roku, licząc od momentu gdy Komisja Europejska zaproponowała jego utworzenie. To wspólne zobowiązanie jest silnym przejawem europejskiej jedności.
Zarówno filar – jak i cały społeczny wymiar Europy – będą miały tak duże znaczenie, jakie im nadamy. Jesteśmy za to odpowiedzialni wspólnie. Działanie rozpoczyna się na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, przy czym kluczową rolę odgrywają partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatelskie. W związku z tym musimy teraz przejść od zobowiązań do czynów, przy pełnym poszanowaniu i uwzględnieniu różnych podejść, które istnieją w całej Europie. Europejczycy w pełni na to zasługują.
 
Więcej informacji
 
Zestawienia informacji:

Biuletyn PIE ED Białystok - październik 2017

Dodano: 17.11.2017

UE inicjuje „Grupę zadaniową ds. zasad pomocniczości, proporcjonalności i »robić mniej, ale efektywniej”

Dodano: 17.11.2017
Grupa zadaniowa przedłoży przewodniczącemu w terminie do 15 lipca 2018 r. sprawozdanie, w którym przedstawi zalecenia dotyczące usprawnienia stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności oraz określi obszary polityki, w których można by oddelegować lub ostatecznie przekazać państwom członkowskim wykonywanie zadań, a także sposoby lepszego włączenia władz regionalnych i lokalnych w tworzenie polityki UE i jej realizację.
 
Przewodniczący Juncker zapowiedział utworzenie grupy zadaniowej w orędziu o stanie Unii wygłoszonym 13 września, w którym stwierdził: „Obecna Komisja stara się działać na dużą skalę w sprawach ważnych, a na mniejszą skalę w sprawach mniej istotnych i tak właśnie postępowała dotychczas. Aby zakończyć prace, które już rozpoczęliśmy, ustanowię grupę zadaniową do spraw pomocniczości i proporcjonalności, która w krytyczny sposób przyjrzy się wszystkim dziedzinom polityki i oceni, czy na pewno działamy tylko tam, gdzie UE faktycznie wnosi wartość dodaną”.
Grupa zadaniowa rozpocznie prace 1 stycznia 2018 r., a będzie jej przewodniczył Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za lepsze stanowienie prawa, stosunki międzyinstytucjonalne, praworządność i Kartę praw podstawowych. Ponadto w skład grupy wejdzie dziewięciu innych członków: trzech będzie pochodziło z parlamentów narodowych, trzech z Parlamentu Europejskiego, a pozostałych trzech z Komitetu Regionów. W rozesłanych dzisiaj pismach przewodniczący Juncker poprosił przewodniczących Parlamentu Europejskiego, Konferencji Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC) i Komitetu Regionów o oddelegowanie swoich przedstawicieli do grupy zadaniowej.
W orędziu o stanie Unii z 13 września 2017 r. przewodniczący Juncker przedstawił swoją wizję przyszłości Europy opartą na debacie zainicjowanej przez Białą księgę w sprawie przyszłości Europy do 2025 r. Jednym z przedstawionych tam scenariuszy jest scenariusz 4 zatytułowany „Robić mniej, ale efektywniej”, zgodnie z którym Unia Europejska powinna podwoić wysiłki w niektórych dziedzinach, a jednocześnie zaprzestać działań lub zmniejszyć swoje zaangażowanie w dziedzinach, w których jej wartość dodaną postrzega się jako mniejszą, a ją samą jako niezdolną do spełniania obietnic. Prace grupy zadaniowej przyczynią się do dalszego rozwoju Unii Europejskiej w kontekście planu działania Komisji na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratyczniejszej Unii. Wspomniany plan działania zostanie ukończony jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego na posiedzeniu przywódców w Sibiu (Rumunia) 9 maja 2019 r.
 

Kontekst
Na podstawie wytycznych politycznych przewodniczącego Junckera, przedstawionych 15 lipca 2014 r., Komisja jest zobowiązana do skoncentrowania się na dziesięciu priorytetowych obszarach polityki, które kształtują pracę tej instytucji od trzech lat i zapewnią pozostawienie jak najwięcej zadań w rękach państw członkowskich. Komisja dopracowała następnie tę koncepcję w Białej księdze w sprawie przyszłości Europy z 1 marca 2017 r., w której przedstawiła pięć scenariuszy, w tym jeden zatytułowany „Robić mniej, ale efektywniej”.
Zasada pomocniczości i zasada proporcjonalności są określone w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zasada pomocniczości ma na celu zapewnienie, by decyzje były podejmowane możliwie jak najbliżej obywateli i by UE nie podejmowała działań, jeżeli nie są one bardziej skuteczne niż działania prowadzone na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym. Zasada proporcjonalności ogranicza wykonywanie uprawnień UE do tego, co jest konieczne do osiągnięcia celów określonych w Traktatach. Przykładem stosowania tych zasad przez obecną Komisję jest fakt, że wykonywanie zadań z zakresu kontroli pomocy państwa zostało już w znacznym stopniu oddelegowane do organów krajowych i że 90 proc. wszystkich środków pomocy państwa znajduje się obecnie w rękach władz krajowych, regionalnych i lokalnych.
 
Więcej informacji:

Global Justice Night

Dodano: 13.11.2017

Global Justice Night to miejsce spotkań ludzi, którzy chcą sprawiedliwych szans dla siebie i innych. W tym roku - dzięki pracownikom Punktu Informacyjnego Europe Direct Szczecin - 15 listopada uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się m.in. z funkcjonowaniem Europejskiego Korpusu Solidarności. Idea Global Justice Night – choć powstała w Szczecinie - swym zasięgiem obejmuje już kilka polskich miast. 


Kiedy: 15 listopada (środa) godz. 19:00

Gdzie: Café Hormon, ul. Monte Cassino 6, Szczecin

Wstęp wolny.


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

1. Premiera filmu „Droga do Man Eater's Bridge” poprzedzona rozmową z reżyserem Krzysztofem Miękusem

Polska Zielona Sieć, reż. Krzysztof Miękus, 2017, max 30min

Czy rozwój wystarczy mierzyć liczbami, np. kilometrami wybudowanych dróg? To pytanie zadaliśmy mieszkańcom slumsów Mombasy, których domy stoją na drodze wielkiej inwestycji – rozbudowy bardzo potrzebnej autostrady, łączącej jeden z największych portów na wschodnim wybrzeżu Afryki z jej wnętrzem. Pieniądze na budowę drogi pożycza m.in. nasz, europejski bank rozwoju EBI. Ta trasa była od zawsze symbolem postępu i bramą dla afrykańskiego interioru. Niestety, tak jak w przeszłości jej budowniczowie byli pożerani przez lwy jak w okolicy tytułowego mostu nad rzeką Tsavo, tak teraz mieszkańcy terenów przy drodze są "pożerani" przez... no właśnie przez co? Dlaczego nie można zbudować tej drogi nie niszcząc życia najbiedniejszych Kenijczyków? Dwa lata temu lokalna ludność podjęła walkę o swoje prawa, zapisane w kenijskiej konstytucji. Z konieczności stali się wzorami świadomych obywateli, którzy wykorzystują wszystkie możliwości obrony przed wielką machiną źle pojętego „rozwoju”. Ich działania to praktyczna realizacja hasła naszej kampanii „Rozwój? Nie szkodzi”.

2. Spotkanie z reżyserem filmu "Droga do Man Eater’s Bridge" Krzysztofem Miękusem

O tym, jak wyglądała praca nad filmem i czy trudno jest komunikować globalne tematy w Polsce, porozmawiamy z Krzysztofem Miękusem, dziennikarzem i artystą zajmującym się przede wszystkim dokumentem w kontekście sztuki współczesnej. K.Miękus w swoich działaniach wykorzystuje różne media, głównie fotografię, wideo, dźwięk, instalacje. Działa na pograniczu sztuk wizualnych i dokumentu. W 2003 roku opublikował wraz z historykiem i dziennikarzem Adamem Leszczyńskim książkę-reportaż Naznaczeni – Afryka i AIDS poświęconą ekonomicznemu i kulturowemu kontekstowi epidemii AIDS w Afryce. Jest kuratorem sztuki współczesnej. Film "Droga do Man Eater’s Bridge" powstał we współpracy z Polską Zieloną Siecią.

3. Filmowy eksperyment „Living on one dollar” 
reż. Chris Temple, Zach Ingrasci, Sean Leonard, 2013, 56min

Jak wygląda życie za dolara dziennie? Bohaterowie filmu z małej rolniczej społeczności Pena Blanca w Gwatemali, gospodarują pieniędzmi o wiele lepiej niż niejeden mieszkaniec bogatego kraju, bo muszą. Kiedy żyje się na krawędzi, nieprzewidziane sytuacje np. opłacenie lekarza i leków podczas choroby dziecka, są o wiele bardziej dotkliwe. "Jesteśmy biedni i tacy pozostaniemy" - wypowiedź jednej z bohaterek filmu pokazuje prawdziwe oblicze ubóstwa, z którego mimo wielkich chęci, ambicji i pracy, czasem nie sposób się wyrwać.

Twórcy filmu przez dwa miesiące mieszkali w wiosce Pena Blanca i na własnej skórze doświadczyli jak trudno żyć za dolara dziennie. Poznali oznaki niedożywienia, ubiegali się o pożyczkę, aby móc zainwestować i uprawiać małe pole. Gdyby nie pomoc sąsiadów, ponieśliby porażkę. Efektem ich eksperymentu jest nie tylko film, ale też stała pomoc dla społeczności, z którą żyli. Część pieniędzy ze sprzedaży licencji na pokazy bezpośrednio wspiera bohaterów filmu. Muhammad Yunus, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 2006 roku, twórca idei mikrokredytów, nazwał ten film obowiązkową pozycją do obejrzenia, podobnie jak Gary Ross, reżyser Igrzysk Śmierci.

Trailer po angielsku:  https://www.youtube.com/watch?v=Ze72rpWp_Dg(link is external)

4. O Europejskim Korpusie Solidarności

Europejski Korpus Solidarności jest inicjatywą Unii Europejskiej, umożliwiającą młodym ludziom zdobycie bezcennego doświadczenia, rozwój umiejętności i wniesienie wkładu na rzecz społeczeństwa.

Korpus rozwija własną odrębną tożsamość, zakorzenioną w podstawowych wartościach UE – zaangażowaniu i solidarności.

Poprzez przystąpienie do korpusu uczestnicy wyrażają swoje zaangażowanie i chęć poświęcenia pewnego okresu swojego życia na niesienie pomocy innym. Wspierając innych, w tym najsłabszych osób w naszych społeczeństwach i społecznościach, młodzi ludzie nie tylko będą realizować w praktyce podstawową unijną wartość solidarności, ale także będą nabywać umiejętności i doświadczenie, w tym umiejętności językowe, które mogą być cenne przy poszukiwaniu pracy lub wyborze dalszego kształcenia i szkolenia.

Jeżeli jesteś młodym człowiekiem, który chciałby zdobyć doświadczenie w ramach wolontariatu albo pracy w swoim kraju lub za granicą, bądź organizacją starającą się przyciągnąć młodych ludzi do działań solidarnościowych, to Europejski Korpus Solidarności może być odpowiednim rozwiązaniem.

Jakie są cele tego projektu? Jak się dostać do Korpusu? W jaki sposób Ty możesz reagować na społeczne wyzwania i zdobywać inspirujące doświadczenia? Co możesz zaoferować i co otrzymasz w zamian?
Na te i inne pytania odpowie Joanna Tyszkiewicz ze Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin.  

5. Loteria z nagrodami książkowymi

Jedyna w roku okazja na wygranie toreb Global Justice Night :) a także książek o świecie, m.in. „Głód” Martina Caparrosa z dedykacją od autora!!! Lektura na całą zimę!

6. Chillout z DJ Radience

Electropop, disco, funk, indie rock - w sam raz na nocne rozmowy w Cafe HORMON.

Wydarzenie jest częścią kampanii Polskiej Zielonej Sieci “Rozwój? Nie szkodzi. Kampania edukacyjna na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju skierowana do młodzieży, studentów i osób dorosłych.” współfinansowanej w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Kampania jest częścią 3-letniego przedsięwzięcia „Sprawdzamy Inwestycje dla Rozwoju“, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.


W tym roku imprezy Global Justice Night odbędą się również w Łodzi (16 listopada), we Wrocławiu (17 listopada), w Lublinie (21 listopada) oraz w Rzeszowie (24 listopada).

Więcej na: www.globaljusticenight.pl