wtorek 19 lutego 2019
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Inauguracja Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce

Dodano: 15.10.2018

Europejski Korpus Solidarności to nowy program Komisji Europejskiej umożliwiający młodzieży zdobycie cennego doświadczenia, rozwój umiejętności i wniesienie wkładu na rzecz społeczeństwa. Organizacje i instytucje mogą zyskać pomoc w swoich codziennych działaniach, zaangażowanych wolontariuszy, pracowników i stażystów.

Europejski Korpus Solidarności promuje solidarność i zaangażowanie, które są fundamentami społeczeństwa obywatelskiego  i demokracji. Działania, które finansowane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności odpowiadają na problemy i wyzwania społeczne oraz przyczyniają się do budowania bardziej spójnego społeczeństwa. Istotnym celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest walka z wykluczeniem społecznym przez aktywne angażowanie osób z mniejszymi szansami.

Młodzi ludzie i organizacje mogą realizować działania w następujących obszarach:

  • Wolontariat – projekty wolontariatu umożliwiają goszczenie w organizacji wolontariuszy w okresie od 2 do 12 miesięcy,
  • Staże i miejsca pracy – firmy i instytucje z sektora solidarnościowego mogą zaprosić do siebie pracownika lub stażystę na okres od 3 do 12 miesięcy,
  • Działania lokalne w ramach Projektów Solidarności – 5 osobowe grupy młodzieży w wieku 18-30 lat mogą realizować działania, które będą odpowiedzią na lokalne wyzwania.

Możliwości, które otwiera Europejski Korpus Solidarności są ogromne – na wszystkie działania nowego programu Komisja Europejska do 2020 roku przeznaczyła budżet wysokości 376 milinów euro, który umożliwi udział w programie ponad 300 000 osób. Jeszcze w 2018 roku na wyjazdy młodych ludzi Unia Europejska przeznaczy ponad 44 miliony euro.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządza Europejskim Korpusem Solidarności w Polsce. FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, którym ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020 oraz Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2018-2020. W 2018 r. FRSE obchodzi jubileusz 25-lecia swojej działalności.

Szczegółowe informacje na stronie www.frse.org.pl.


ZAPROSZENIE


 

Biuletyn PIE ED BIAŁYSTOK - wrzesień 2018

Dodano: 12.10.2018

Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle? - 9 października 2018 r. - Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Dodano: 28.09.2018
Szanowni Państwo,

w imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (organizatora wydarzenia) oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (partnera merytorycznego wydarzenia) serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji i warsztatach pt. „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”, które obędą się dn. 9 października 2018 r. w Centrum Nauki Kopernik (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa).

Podczas wydarzenia poznamy rozwiązania legislacyjne, jak również historie sukcesów najlepszych polskich przedsiębiorstw zdobywających granty w programach ramowych i krajowych. Motywem przewodnim wydarzenia będą m.in.: przykłady wykorzystania mechanizmu synergii między poszczególnymi funduszami, aspekty związane z zarządzaniem badaniami i rozwojem (B+R) w przedsiębiorstwach i najnowsze konkursy dla przedsiębiorstw realizujących prace badawczo-rozwojowe i innowacyjne (B+R+I).
Informacje o wydarzeniu:
http://www.strategiebplusr.pl/Formularz rejestracyjny: https://www.kpk.gov.pl/?event=konferencja-jak-skutecznie-tworzyc-strategie-br-w-polskim-przemysle
W trakcie konferencji będzie także możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK udzielających kompleksowej informacji o instrumentach finansowych programów UE w Polsce. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stanowisko eksperckie KPK.
W przypadku dodatkowych pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Pani Renata Czeladko (tel. 22 828 74 83,
Renata.Czeladko@kpk.gov.pl )

Szczegółowe informacje dot. ochrony danych osobowych (RODO) dostępne na:
https://zbp.pl/rodo.
Z poważaniem,

Krajowy Punkt Kontaktowy
ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

 
 
Związek Banków Polskich
ul. Zbigniewa Herberta 8
00-380 Warszawa
 

1 mld euro za europejskie superkomputery światowej klasy

Dodano: 27.09.2018
 
Rada Ministrów oficjalnie poparła dzisiaj plany Komisji, aby wspólnie z państwami członkowskimi zainwestować w budowę światowej klasy europejskiej infrastruktury na potrzeby obliczeń superkomputerowych.
 
Superkomputery są potrzebne do przetwarzania coraz większych ilości danych. Ich wykorzystanie przynosi społeczeństwu korzyści w wielu obszarach, od opieki zdrowotnej i odnawialnych źródeł energii po bezpieczeństwo samochodów i cyberbezpieczeństwo. W dniu dzisiejszym Rada prawomocnie przyjęła rozporządzenie w sprawie ustanowienia Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC) – nowej struktury prawnej i finansowej, w ramach której połączone zostaną zasoby z 25 państw europejskich przeznaczone na budowę infrastruktury obliczeń superkomputerowych i danych, a także na wspieranie badań i innowacji w tej dziedzinie realizowanych przez środowiska akademickie, przedsiębiorstwa i przemysł. Ta struktura zapewni użytkownikom publicznym i prywatnym z Europy lepszy dostęp do obliczeń superkomputerowych, które są niezbędne do wspierania konkurencyjności i innowacji.
Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: Dane są surowcem wykorzystywanym przez gospodarkę cyfrową. Potrzebujemy superkomputerów do ich przetwarzania, rozwijania sztucznej inteligencji oraz wypracowania rozwiązań złożonych problemów w takich dziedzinach jak zdrowie i bezpieczeństwo. Obecnie większość naszych naukowców i przedsiębiorstw musi szukać potrzebnych im komputerów najwyższej klasy poza Europą. UE nie może sobie pozwolić na to, aby pozostać w tyle. Dzięki EuroHPC będziemy w stanie czerpać korzyści z innowacji na miejscu.
Mariya Gabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, dodała: Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC pobudzi rozwój w Europie konkurencyjnego łańcucha zapewniania obliczeń superkomputerowych i dostarczania danych w drodze zamówień publicznych.Dzięki centrom kompetencji Wspólne Przedsięwzięcie dodatkowo wzmocni pozycję środowisk akademickich, przemysłu, małych i średnich przedsiębiorstw oraz służb użyteczności publicznej z Europy, a także zapewni im dostęp do szerokiego wachlarza zasobów, usług i narzędzi, aby doskonalić ich umiejętności cyfrowe i pobudzić innowacje.
Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC zostanie uruchomione w listopadzie 2018 r. i będzie ono funkcjonować do końca 2026 r. Współpraca ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności i niezależności UE pod względem gospodarki opartej na danych, gdyż obecnie przemysł UE wykorzystuje ponad 33 proc. zasobów w zakresie obliczeń superkomputerowych na świecie, a sam zapewnia ich jedynie 5 proc.
Wspólne Przedsięwzięcie będzie dysponowało budżetem w wysokości 1 mld euro, z czego połowa pochodzić będzie z budżetu UE, natomiast drugą połowę zapewnią uczestniczące europejskie państwa członkowskie. Dodatkowe zasoby o wartości ponad 400 mln euro będą pochodzić od partnerów prywatnych. Głównymi obszarami działalności Wspólnego Przedsięwzięcia będą:
  • ogólnoeuropejska infrastruktura obliczeń superkomputerowych: w celu zakupu i eksploatacji w UE dwóch superkomputerów spośród 5 najlepszych na świecie, a także co najmniej dwóch innych superkomputerów spośród 25 obecnie najlepszych na świecie. Urządzenia te będą połączone z istniejącymi superkomputerami krajowymi i będą udostępniane użytkownikom publicznym i prywatnym w całej Europie do wykorzystania w ponad 800 obszarach zastosowań naukowych i przemysłowych.
  • badania naukowe i innowacje: w celu wspierania rozwoju europejskiego ekosystemu obliczeń superkomputerowych, stymulowania przemysłu dostaw technologii oraz udostępniania zasobów w zakresie obliczeń superkomputerowych w wielu obszarach zastosowań dużej liczbie użytkowników publicznych i prywatnych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw.
Do tej pory następujące państwa europejskie zobowiązały się do przystąpienia do Wspólnego Przedsięwzięcia: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry i Włochy.
Dalsze działania
Uruchomienie Wspólnego Przedsięwzięcia nastąpi w najbliższych tygodniach po wyznaczeniu przedstawicieli Komisji, państw europejskich oraz partnerów prywatnych, którzy utworzą jego Radę Zarządzającą oraz Radę Konsultacyjną ds. Przemysłowych i Naukowych.
W dłuższej perspektywie Komisja zaproponowała zainwestowanie we Wspólne Przedsięwzięcie 2,7 mld euro na rzecz wzmocnienia obliczeń superkomputerowych i przetwarzania danych w Europie w ramach przedstawionego w maju 2018 r. programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027. Dodatkowe środki zapewnią dostępność światowej klasy superkomputerów i ich szersze wykorzystanie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, w tym małych i średnich przedsiębiorstwach.
Kontekst
Obywatele Europy korzystają już z wielu zastosowań wykorzystujących obliczenia superkomputerowe w codziennym życiu. Na przykład opracowanie nowych metod leczenia w dużej mierze opiera się na symulacjach superkomputerowych, co pozwala zrozumieć charakter nowotworów, chorób serca, choroby Alzheimera i rzadkich chorób genetycznych.
W dziedzinie cyberbezpieczeństwa i obronności superkomputery wykorzystywane są do opracowywania wydajnych technologii szyfrowania, a w połączeniu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji – do wykrywania ataków cybernetycznych i reagowania na nie. Wykorzystuje się je również do analizowania zmian klimatu i prognozowania pogody.
W przypadku różnych gałęzi przemysłu i przedsiębiorstw obliczenia superkomputerowe mogą znacząco skrócić cykl produkcji i projektowania produktu, przyspieszyć projektowanie nowych materiałów, minimalizować koszty i zwiększać efektywność gospodarowania zasobami. Na przykład cykle produkcji samochodów mogą zostać ograniczone z 60 do 24 miesięcy, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa i komfortu pasażerów.
 
Więcej informacji

Europa nadal liderem w dziedzinie zmiany klimatu

Dodano: 27.09.2018
Komisja Europejska bierze udział w szczycie „One Planet” w Nowym Jorku, gdzie zaprezentuje przywódcom z całego świata postępy w realizacji ambitnych inicjatyw zapowiedzianych w ubiegłym roku w Paryżu.
 
Europa chce stać na czele w walce ze zmianą klimatu. Podczas inauguracyjnego szczytu „One Planet” w grudniu ubiegłego roku, Komisja, aby podkreślić swoją rolę lidera, przedstawiła w formie planu działania na rzecz planety kompleksowy zestaw 10 inicjatyw reformatorskich. Dzisiaj w Nowym Jorku wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič i Valdis Dombrovskis oraz komisarz Neven Mimica przedstawią szefom państw i rządów oraz przedstawicielom biznesu i społeczeństwa obywatelskiego najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia w realizacji inicjatyw wspierających działania w dziedzinie klimatu.
Wiceprzewodniczący Šefčovič zwróci uwagę na szereg ważnych środków wsparcia europejskich regionów o dużej produkcji węgla i wysokiej emisyjności. Przedstawi również współpracę z miastami, która ma przyspieszyć wdrażanie nowatorskich technologii ekologicznych. Wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis podkreśli, że zrównoważone finanse muszą stać się nową normą. Przedstawi wnioski ustawodawczeKomisji z maja, które pomogą sektorowi finansowemu UE wspierać ekologiczną gospodarkę. Z kolei komisarz Neven Mimica zapowie finansowanie w wysokości 10 mln euro dla regionu Pacyfiku. Ma to być wspólna inicjatywa, która zbuduje międzynarodową koalicję wspierającą region w dostosowaniu się do wyzwań związanych ze zmianą klimatu oraz w poprawie odporności.
Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną, Maroš Šefčovič, powiedział: „Działania w dziedzinie klimatu są pilne, w związku z tym przyspieszamy – proponujemy konkretne inicjatywy, których trzonem są partnerstwa publiczno-prywatne. Nie mamy czasu i musimy już teraz zaoferować zdrową, nowoczesną przyszłość mieszkańcom regionów o dużej produkcji węgla i wysokiej emisyjności – pomóc im w przejściu na nowe ekologiczne technologie, tak abyśmy w zrównoważony sposób podróżowali, mieszkali i gospodarowali odpadami. To dzisiejsze czyny, a nie jutrzejsze plany zdecydują o tym, czy wygramy w walce ze zmianą klimatu i czy nasza planeta będzie znów wielka.
Wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, stabilności finansowej i usług finansowych, Valdis Dombrovskis, powiedział: Aby spełnić nasze cele zadeklarowane w Paryżu, Europa potrzebuje około 180 mld euro rocznie na dodatkowe inwestycje w ciągu najbliższej dekady. Chcemy, aby od 2021 r. jedna czwarta budżetu UE była przeznaczana na walkę ze zmianą klimatu. Jednak pieniądze publiczne nie wystarczą. Dlatego UE proponuje przepisy, które będą stanowić zachętę do inwestowania kapitału prywatnego w ekologiczne projekty. Mamy nadzieję, że wiodąca rola Europy będzie inspiracją dla innych. Zanim okaże się, że jest za późno. To nasza ostatnia szansa, żeby połączyć siły.
Komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju, Neven Mimica, powiedział: W regionie Pacyfiku mieszka ponad 12 mln osób. Chociaż ich wpływ na zmianę klimatu jest minimalny, skutki są dla nich bardzo odczuwalne. Region Pacyfiku to również region różnorodności biologicznej, która jest w coraz większym stopniu zagrożona. Dzięki 10 mln euro przeznaczonym przez UE na realizację wspólnej inicjatywy odnawiamy nasze zobowiązanie do ochrony regionu przed zmianą klimatu i jej wpływem na różnorodność biologiczną, źródła utrzymania i środowisko.
Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, Miguel Arias Cañete, powiedział: Zmiana klimatu jest kwestią zbiorowej odpowiedzialności politycznej, wielostronnego zaangażowania i ambicji. UE postrzega działania w dziedzinie klimatu jako okazję do transformacji przemysłowej i społecznej. Jest to szansa, aby gospodarki stały się bardziej innowacyjne, bezpieczne, a przez to bardziej konkurencyjne. Realizujemy nasze ambicje u siebie – program ramowy UE, którego celem jest redukcja emisji o co najmniej 40 proc. do 2030 r., jest gotowy. W planowanych propozycjach Komisji Europejskiej przedstawiających długoterminową wizję również chcemy zagwarantować ciągłość naszego zaangażowania. Wiemy, że nie możemy tego dokonać sami. Chcemy inspirować innych w ich drodze do przeciwdziałania zmianie klimatu.
Zrównoważone finanse najważniejszym punktem programu
Aby spełnić nasze cele przyjęte w Paryżu, do 2030 r. UE potrzebuje corocznie dodatkowych 180 mld euro na inwestycje w efektywność energetyczną, energię odnawialną i ekologiczny transport. W marcu Komisja przedstawiła swój plan działania na rzecz zrównoważonego finansowania obejmujący dziesięć ambitnych środków ustawodawczych i nieustawodawczych, które mają zapewnić finansowanie zrównoważonych inwestycji i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. W maju zaproponowano pierwsze konkretne akty prawne, w tym zharmonizowany system klasyfikacji („taksonomię”), który ma jasno określić, co jest ekologiczne, a co nie. Pomogłoby to inwestorom łatwiej rozpoznawać i finansować działania przyjazne dla klimatu. Taksonomia umożliwi również opracowanie etykiet UE dla ekologicznych produktów finansowych oraz zielonych obligacji i funduszy. Coraz więcej osób chce, aby ich oszczędności były inwestowane w projekty przyjazne środowisku. Trudno jednak znaleźć ofertę godną zaufania. Sektor finansowy UE, a zwłaszcza rynki kapitałowe, mają potencjał, by stać się światowym liderem w realizacji tego programu, inspirując również innych. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną jest nie tylko nieuniknione, ale może również tworzyć nowe możliwości: już w 2014 r. prywatne inwestycje w sektory gospodarki o obiegu zamkniętym w UE szacowano na 120 mld EUR, co odpowiada 0,8 proc. PKB i stanowi wzrost o 58 proc. w porównaniu z 2008 r.
Poprawa odporności gospodarczej w regionie Pacyfiku
Zmiana klimatu i ochrona różnorodności biologicznej wymagają bardziej zdecydowanych wspólnych działań. W związku z tym UE, Francja, Australia i Nowa Zelandia rozpoczynają wspólną inicjatywę w celu zbudowania międzynarodowego wsparcia dla regionu Pacyfiku w dostosowaniu się do tych wyzwań i zwiększeniu odporności. UE przeznacza 10 mln euro na tę wspólną inicjatywę. Ze środków tych finansowane będą projekty w obszarach takich jak dostosowanie do zmiany klimatu i łagodzenie jej skutków, zarządzanie oceanami (w tym zrównoważone rybołówstwo i akwakultura) oraz środowisko (w tym gospodarowanie odpadami, różnorodność biologiczna i ekoturystyka).
Postęp we wszystkich dziesięciu inicjatywach planu działania na rzecz planety
Trwają prace nad każdą z dziesięciu inicjatyw zapowiedzianych w ubiegłym roku. Oto przykłady:
W ramach inicjatywy „Czysta, konkurencyjna i oparta na sieci mobilność” Komisja przedstawiła w maju ostateczny plan modernizacji europejskiego sektora transportu. Inicjatywy obejmują: zintegrowaną politykę na rzecz przyszłości bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz środki dotyczące bezpieczeństwa pojazdów i infrastruktury; pierwsze w historii normy emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych; strategiczny plan działania dotyczący rozwoju i wytwarzania akumulatorów w Europie i wybiegającą w przyszłość strategię w dziedzinie połączonej z siecią i zautomatyzowanej mobilności. Realizacja tych inicjatyw jest możliwa dzięki zaproszeniu do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” o łącznym budżecie w wysokości 450 mln euro, który będzie dostępny na potrzeby wsparcia w państwach członkowskich projektów przyczyniających się do bezpieczeństwa ruchu drogowego, cyfryzacji i multimodalności.
Celem wsparcia strukturalnego dla regionów o dużej produkcji węgla i wysokiej emisyjności jest przygotowana na miarę pomoc dla regionów w modernizacji modelu gospodarczego, a równocześnie w łagodzeniu społecznych skutków przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Komisja stworzyła platformę dla regionów produkcji węgla będących w okresie przejściowym, aby ułatwić im opracowanie i realizację projektów mających wspomóc transformację gospodarczą. W projekcie uczestniczy siedem państw członkowskich UE (Republika Czeska, Niemcy, Grecja, Polska, Hiszpania, Rumunia i Słowacja).
W ramach realizacji celu Inwestowanie w czyste technologie przemysłowe UE zamierza wykorzystać swoje pionierskie osiągnięcia w dziedzinie innowacyjnej czystej energii i zwiększyć kwotę środków przeznaczonych na tego rodzaju inwestycje w ramach programu „Horyzont 2020” – z ok. 1 mld euro w 2015 r. do 2 mld euro w 2020 r. Dzięki odgrywanej przez UE roli lidera w międzynarodowej inicjatywie „Mission Innovation” 23 duże gospodarki poczyniły w ciągu ostatnich pięciu lat znaczne postępy w zakresie podwojenia środków publicznych przeznaczonych na badania i innowacje w dziedzinie czystej energii. Ponadto co najmniej 40 proc. projektów finansowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) powinno przyczyniać się do realizacji zobowiązań UE w dziedzinie klimatu i energii.
Komisja będzie w dalszym ciągu intensywnie realizować każdą z inicjatyw przewidzianych w planie działań na rzecz planety.