wtorek 19 lutego 2019
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

EU: Ujednolicenie oznaczeń paliw na stacjach!

Dodano: 23.10.2018

 

 

Benzyna (okrąg):

E5 – o maksymalnej zawartości biokomponentów do 5 proc.,

E10 – z 10 proc. biokomponentów, u nas to paliwo raczej nie spotykane,

E85 – oparta w dużej części na biokomponentach, w Polsce raczej nie występuje,

 

Diesel (kwadrat):

B7 – 7 proc. biokomponentów, najczęściej spotykane paliwo,

B10 – 10 proc. biokomponentów, tylko do niektórych silników,

XTL – paliwo syntetyczne, w Polsce raczej nie występuje,

 

Gaz (romb):

H2 – wodór, w Polsce raczej nie występuje,

CNG – sprężony gaz ziemny, dostępny w niewielu miejscach, głównie w dużych miastach,

LNG – skroplony gaz ziemny, w Polsce raczej nie występuje,

LPG – gaz płynny, paliwo powszechnie stosowane w Polsce,

O Unii Europejskiej sieci informacje porady

Dodano: 22.10.2018

Szanowni Państwo,


w broszurze, która trafia do Państwa rąk, zebraliśmy dane na temat działających w Polsce sieci i punktów informacyjnych, które specjalizują się w różnych aspektach funkcjonowania Unii Europejskiej. Znajdziecie tu krótki opis tego, czym zajmują się poszczególne sieci oraz ich dane kontaktowe. Za pośrednictwem działających w Polsce sieci zainteresowane osoby mogą dowiedzieć się więcej o pracy UE w poszczególnych obszarach, aktywnie uczestniczyć w dialogu z jej instytucjami. Oprócz działań informacyjnych i promocyjnych sieci zajmują się również organizowaniem szkoleń i konferencji. Wierzę, że ta publikacja ułatwi Państwu dostęp do właściwych źródeł informacji, które pomogą poszerzyć wiedzę o Unii Europejskiej.


Z poważaniem
Marek Prawda
Dyrektor Przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej w Polsce

 

Kliknij aby pobrać

Umowa inwestycyjna między UE a Wietnamem są gotowe do podpisania i zawarcia

Dodano: 19.10.2018
Komisja Europejska przyjęła dziś umowę handlową i umowę inwestycyjną między UE a Wietnamem, co umożliwi ich podpisanie i zawarcie. 
 
 
Umowa handlowa wyeliminuje praktycznie wszystkie cła na towary będące przedmiotem handlu między obiema stronami. Zawiera również zdecydowane, prawnie wiążące zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju, w tym do poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych, ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu. Wyraźnie odnosi się przy tym do porozumienia paryskiego.
Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, powiedział z tej okazji: Umowy handlowa i inwestycyjna między UE a Wietnamem stanowią przykład europejskiej polityki handlowej. Dadzą one niespotykane dotąd możliwości i przyniosą korzyści europejskim i wietnamskim firmom, pracownikom i konsumentom. Uwzględniają one w pełni różnice gospodarcze między obiema stronami. Wspierają politykę handlową opartą na zasadach i wartościach i zawierają zdecydowane i wyraźne zobowiązania w kwestii zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Przyjmując umowy na kilka godzin przed przybyciem uczestników szczytu Azja–Europa w Brukseli, Komisja dowodzi swojego zaangażowania na rzecz otwartego handlu i współpracy z państwami azjatyckimi. Oczekuję, że Parlament Europejski i państwa unijne podejmą niezbędne kroki, aby umowy te weszły w życie tak szybko, jak to możliwe.

Kontekst
Wietnam jest drugim co do wielkości – po Singapurze – partnerem handlowym UE należącym do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Handel towarami między UE a Wietnamem wart jest 47,6 miliardów euro rocznie, a handel usługami – 3,6 miliardów euro. Choć unijne inwestycje w Wietnamie utrzymywały się w 2016 r. na niewielkim poziomie 8,3 miliardów euro, coraz więcej firm z Europy rozpoczyna w tym kraju działalność z myślą o stworzeniu ośrodka gospodarczego obsługującego region Mekongu. Przywóz do UE z Wietnamu obejmuje głównie sprzęt telekomunikacyjny, odzież i produkty żywnościowe. UE eksportuje do Wietnamu przede wszystkim maszyny i środki transportu, chemikalia i produkty rolne.
 

Konsultacje społeczne o przyszłości Unii

Dodano: 17.10.2018

Komisja wypłaca pomoc finansową dla Polski po klęskach żywiołowych

Dodano: 16.10.2018
Komisja wypłaca pomoc finansową dla Grecji, Polski, Litwy i Bułgarii po klęskach żywiołowych
 
Cztery państwa członkowskie – Grecja, Polska, Litwa i Bułgaria, których w 2017 r. dotknęły klęski żywiołowe, otrzymają wkrótce w sumie 34 mln euro pomocy z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) po zatwierdzeniu wniosku Komisji w tej sprawie przez Parlament i Radę.
Komisarz do spraw polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: Obiecaliśmy, że nie zostawimy państw członkowskich samym sobie. Obiecaliśmy, że pomożemy im stanąć na nogi. Dzisiaj wywiązujemy się z tych obietnic. Już za kilka tygodni pomoc UE dotrze do tych państw i pomoże pokryć koszty zniszczeń spowodowanych przez katastrofy naturalne w Bułgarii, Grecji, na Litwie i w Polsce.
 
Kwota 34 mln euro została podzielona w następujący sposób: 2,5 mln euro dla greckiej wyspy Kos z związku z trzęsieniem ziemi w lipcu 2017 r., 12,2 mln euro dla Polski w związku z opadami deszczu i nawałnicami w sierpniu 2017 r., prawie 17 mln euro dla Litwy w związku z opadami deszczu i powodziami w 2017 r. oraz 2,2 mln euro dla Bułgarii w związku z nawałnicami i powodziami w październiku 2017 r.
 
Środki z Funduszu Solidarności UE zostaną przeznaczone na wsparcie odbudowy i pokrycie części kosztów interwencji służb ratunkowych, tymczasowego zakwaterowania i działań w zakresie usuwania zniszczeń oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, mając na celu zmniejszenie obciążenia finansowego poniesionego przez władze krajowe po wystąpieniu klęsk żywiołowych.