sobota 15 grudnia 2018
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Biuletyn PIE ED BIAŁYSTOK - wrzesień 2018

Dodano: 12.10.2018

Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle? - 9 października 2018 r. - Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Dodano: 28.09.2018
Szanowni Państwo,

w imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (organizatora wydarzenia) oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (partnera merytorycznego wydarzenia) serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji i warsztatach pt. „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”, które obędą się dn. 9 października 2018 r. w Centrum Nauki Kopernik (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa).

Podczas wydarzenia poznamy rozwiązania legislacyjne, jak również historie sukcesów najlepszych polskich przedsiębiorstw zdobywających granty w programach ramowych i krajowych. Motywem przewodnim wydarzenia będą m.in.: przykłady wykorzystania mechanizmu synergii między poszczególnymi funduszami, aspekty związane z zarządzaniem badaniami i rozwojem (B+R) w przedsiębiorstwach i najnowsze konkursy dla przedsiębiorstw realizujących prace badawczo-rozwojowe i innowacyjne (B+R+I).
Informacje o wydarzeniu:
http://www.strategiebplusr.pl/Formularz rejestracyjny: https://www.kpk.gov.pl/?event=konferencja-jak-skutecznie-tworzyc-strategie-br-w-polskim-przemysle
W trakcie konferencji będzie także możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK udzielających kompleksowej informacji o instrumentach finansowych programów UE w Polsce. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stanowisko eksperckie KPK.
W przypadku dodatkowych pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Pani Renata Czeladko (tel. 22 828 74 83,
Renata.Czeladko@kpk.gov.pl )

Szczegółowe informacje dot. ochrony danych osobowych (RODO) dostępne na:
https://zbp.pl/rodo.
Z poważaniem,

Krajowy Punkt Kontaktowy
ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

 
 
Związek Banków Polskich
ul. Zbigniewa Herberta 8
00-380 Warszawa
 

1 mld euro za europejskie superkomputery światowej klasy

Dodano: 27.09.2018
 
Rada Ministrów oficjalnie poparła dzisiaj plany Komisji, aby wspólnie z państwami członkowskimi zainwestować w budowę światowej klasy europejskiej infrastruktury na potrzeby obliczeń superkomputerowych.
 
Superkomputery są potrzebne do przetwarzania coraz większych ilości danych. Ich wykorzystanie przynosi społeczeństwu korzyści w wielu obszarach, od opieki zdrowotnej i odnawialnych źródeł energii po bezpieczeństwo samochodów i cyberbezpieczeństwo. W dniu dzisiejszym Rada prawomocnie przyjęła rozporządzenie w sprawie ustanowienia Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC) – nowej struktury prawnej i finansowej, w ramach której połączone zostaną zasoby z 25 państw europejskich przeznaczone na budowę infrastruktury obliczeń superkomputerowych i danych, a także na wspieranie badań i innowacji w tej dziedzinie realizowanych przez środowiska akademickie, przedsiębiorstwa i przemysł. Ta struktura zapewni użytkownikom publicznym i prywatnym z Europy lepszy dostęp do obliczeń superkomputerowych, które są niezbędne do wspierania konkurencyjności i innowacji.
Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: Dane są surowcem wykorzystywanym przez gospodarkę cyfrową. Potrzebujemy superkomputerów do ich przetwarzania, rozwijania sztucznej inteligencji oraz wypracowania rozwiązań złożonych problemów w takich dziedzinach jak zdrowie i bezpieczeństwo. Obecnie większość naszych naukowców i przedsiębiorstw musi szukać potrzebnych im komputerów najwyższej klasy poza Europą. UE nie może sobie pozwolić na to, aby pozostać w tyle. Dzięki EuroHPC będziemy w stanie czerpać korzyści z innowacji na miejscu.
Mariya Gabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, dodała: Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC pobudzi rozwój w Europie konkurencyjnego łańcucha zapewniania obliczeń superkomputerowych i dostarczania danych w drodze zamówień publicznych.Dzięki centrom kompetencji Wspólne Przedsięwzięcie dodatkowo wzmocni pozycję środowisk akademickich, przemysłu, małych i średnich przedsiębiorstw oraz służb użyteczności publicznej z Europy, a także zapewni im dostęp do szerokiego wachlarza zasobów, usług i narzędzi, aby doskonalić ich umiejętności cyfrowe i pobudzić innowacje.
Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC zostanie uruchomione w listopadzie 2018 r. i będzie ono funkcjonować do końca 2026 r. Współpraca ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności i niezależności UE pod względem gospodarki opartej na danych, gdyż obecnie przemysł UE wykorzystuje ponad 33 proc. zasobów w zakresie obliczeń superkomputerowych na świecie, a sam zapewnia ich jedynie 5 proc.
Wspólne Przedsięwzięcie będzie dysponowało budżetem w wysokości 1 mld euro, z czego połowa pochodzić będzie z budżetu UE, natomiast drugą połowę zapewnią uczestniczące europejskie państwa członkowskie. Dodatkowe zasoby o wartości ponad 400 mln euro będą pochodzić od partnerów prywatnych. Głównymi obszarami działalności Wspólnego Przedsięwzięcia będą:
  • ogólnoeuropejska infrastruktura obliczeń superkomputerowych: w celu zakupu i eksploatacji w UE dwóch superkomputerów spośród 5 najlepszych na świecie, a także co najmniej dwóch innych superkomputerów spośród 25 obecnie najlepszych na świecie. Urządzenia te będą połączone z istniejącymi superkomputerami krajowymi i będą udostępniane użytkownikom publicznym i prywatnym w całej Europie do wykorzystania w ponad 800 obszarach zastosowań naukowych i przemysłowych.
  • badania naukowe i innowacje: w celu wspierania rozwoju europejskiego ekosystemu obliczeń superkomputerowych, stymulowania przemysłu dostaw technologii oraz udostępniania zasobów w zakresie obliczeń superkomputerowych w wielu obszarach zastosowań dużej liczbie użytkowników publicznych i prywatnych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw.
Do tej pory następujące państwa europejskie zobowiązały się do przystąpienia do Wspólnego Przedsięwzięcia: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry i Włochy.
Dalsze działania
Uruchomienie Wspólnego Przedsięwzięcia nastąpi w najbliższych tygodniach po wyznaczeniu przedstawicieli Komisji, państw europejskich oraz partnerów prywatnych, którzy utworzą jego Radę Zarządzającą oraz Radę Konsultacyjną ds. Przemysłowych i Naukowych.
W dłuższej perspektywie Komisja zaproponowała zainwestowanie we Wspólne Przedsięwzięcie 2,7 mld euro na rzecz wzmocnienia obliczeń superkomputerowych i przetwarzania danych w Europie w ramach przedstawionego w maju 2018 r. programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027. Dodatkowe środki zapewnią dostępność światowej klasy superkomputerów i ich szersze wykorzystanie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, w tym małych i średnich przedsiębiorstwach.
Kontekst
Obywatele Europy korzystają już z wielu zastosowań wykorzystujących obliczenia superkomputerowe w codziennym życiu. Na przykład opracowanie nowych metod leczenia w dużej mierze opiera się na symulacjach superkomputerowych, co pozwala zrozumieć charakter nowotworów, chorób serca, choroby Alzheimera i rzadkich chorób genetycznych.
W dziedzinie cyberbezpieczeństwa i obronności superkomputery wykorzystywane są do opracowywania wydajnych technologii szyfrowania, a w połączeniu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji – do wykrywania ataków cybernetycznych i reagowania na nie. Wykorzystuje się je również do analizowania zmian klimatu i prognozowania pogody.
W przypadku różnych gałęzi przemysłu i przedsiębiorstw obliczenia superkomputerowe mogą znacząco skrócić cykl produkcji i projektowania produktu, przyspieszyć projektowanie nowych materiałów, minimalizować koszty i zwiększać efektywność gospodarowania zasobami. Na przykład cykle produkcji samochodów mogą zostać ograniczone z 60 do 24 miesięcy, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa i komfortu pasażerów.
 
Więcej informacji

Europa nadal liderem w dziedzinie zmiany klimatu

Dodano: 27.09.2018
Komisja Europejska bierze udział w szczycie „One Planet” w Nowym Jorku, gdzie zaprezentuje przywódcom z całego świata postępy w realizacji ambitnych inicjatyw zapowiedzianych w ubiegłym roku w Paryżu.
 
Europa chce stać na czele w walce ze zmianą klimatu. Podczas inauguracyjnego szczytu „One Planet” w grudniu ubiegłego roku, Komisja, aby podkreślić swoją rolę lidera, przedstawiła w formie planu działania na rzecz planety kompleksowy zestaw 10 inicjatyw reformatorskich. Dzisiaj w Nowym Jorku wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič i Valdis Dombrovskis oraz komisarz Neven Mimica przedstawią szefom państw i rządów oraz przedstawicielom biznesu i społeczeństwa obywatelskiego najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia w realizacji inicjatyw wspierających działania w dziedzinie klimatu.
Wiceprzewodniczący Šefčovič zwróci uwagę na szereg ważnych środków wsparcia europejskich regionów o dużej produkcji węgla i wysokiej emisyjności. Przedstawi również współpracę z miastami, która ma przyspieszyć wdrażanie nowatorskich technologii ekologicznych. Wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis podkreśli, że zrównoważone finanse muszą stać się nową normą. Przedstawi wnioski ustawodawczeKomisji z maja, które pomogą sektorowi finansowemu UE wspierać ekologiczną gospodarkę. Z kolei komisarz Neven Mimica zapowie finansowanie w wysokości 10 mln euro dla regionu Pacyfiku. Ma to być wspólna inicjatywa, która zbuduje międzynarodową koalicję wspierającą region w dostosowaniu się do wyzwań związanych ze zmianą klimatu oraz w poprawie odporności.
Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną, Maroš Šefčovič, powiedział: „Działania w dziedzinie klimatu są pilne, w związku z tym przyspieszamy – proponujemy konkretne inicjatywy, których trzonem są partnerstwa publiczno-prywatne. Nie mamy czasu i musimy już teraz zaoferować zdrową, nowoczesną przyszłość mieszkańcom regionów o dużej produkcji węgla i wysokiej emisyjności – pomóc im w przejściu na nowe ekologiczne technologie, tak abyśmy w zrównoważony sposób podróżowali, mieszkali i gospodarowali odpadami. To dzisiejsze czyny, a nie jutrzejsze plany zdecydują o tym, czy wygramy w walce ze zmianą klimatu i czy nasza planeta będzie znów wielka.
Wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, stabilności finansowej i usług finansowych, Valdis Dombrovskis, powiedział: Aby spełnić nasze cele zadeklarowane w Paryżu, Europa potrzebuje około 180 mld euro rocznie na dodatkowe inwestycje w ciągu najbliższej dekady. Chcemy, aby od 2021 r. jedna czwarta budżetu UE była przeznaczana na walkę ze zmianą klimatu. Jednak pieniądze publiczne nie wystarczą. Dlatego UE proponuje przepisy, które będą stanowić zachętę do inwestowania kapitału prywatnego w ekologiczne projekty. Mamy nadzieję, że wiodąca rola Europy będzie inspiracją dla innych. Zanim okaże się, że jest za późno. To nasza ostatnia szansa, żeby połączyć siły.
Komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju, Neven Mimica, powiedział: W regionie Pacyfiku mieszka ponad 12 mln osób. Chociaż ich wpływ na zmianę klimatu jest minimalny, skutki są dla nich bardzo odczuwalne. Region Pacyfiku to również region różnorodności biologicznej, która jest w coraz większym stopniu zagrożona. Dzięki 10 mln euro przeznaczonym przez UE na realizację wspólnej inicjatywy odnawiamy nasze zobowiązanie do ochrony regionu przed zmianą klimatu i jej wpływem na różnorodność biologiczną, źródła utrzymania i środowisko.
Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, Miguel Arias Cañete, powiedział: Zmiana klimatu jest kwestią zbiorowej odpowiedzialności politycznej, wielostronnego zaangażowania i ambicji. UE postrzega działania w dziedzinie klimatu jako okazję do transformacji przemysłowej i społecznej. Jest to szansa, aby gospodarki stały się bardziej innowacyjne, bezpieczne, a przez to bardziej konkurencyjne. Realizujemy nasze ambicje u siebie – program ramowy UE, którego celem jest redukcja emisji o co najmniej 40 proc. do 2030 r., jest gotowy. W planowanych propozycjach Komisji Europejskiej przedstawiających długoterminową wizję również chcemy zagwarantować ciągłość naszego zaangażowania. Wiemy, że nie możemy tego dokonać sami. Chcemy inspirować innych w ich drodze do przeciwdziałania zmianie klimatu.
Zrównoważone finanse najważniejszym punktem programu
Aby spełnić nasze cele przyjęte w Paryżu, do 2030 r. UE potrzebuje corocznie dodatkowych 180 mld euro na inwestycje w efektywność energetyczną, energię odnawialną i ekologiczny transport. W marcu Komisja przedstawiła swój plan działania na rzecz zrównoważonego finansowania obejmujący dziesięć ambitnych środków ustawodawczych i nieustawodawczych, które mają zapewnić finansowanie zrównoważonych inwestycji i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. W maju zaproponowano pierwsze konkretne akty prawne, w tym zharmonizowany system klasyfikacji („taksonomię”), który ma jasno określić, co jest ekologiczne, a co nie. Pomogłoby to inwestorom łatwiej rozpoznawać i finansować działania przyjazne dla klimatu. Taksonomia umożliwi również opracowanie etykiet UE dla ekologicznych produktów finansowych oraz zielonych obligacji i funduszy. Coraz więcej osób chce, aby ich oszczędności były inwestowane w projekty przyjazne środowisku. Trudno jednak znaleźć ofertę godną zaufania. Sektor finansowy UE, a zwłaszcza rynki kapitałowe, mają potencjał, by stać się światowym liderem w realizacji tego programu, inspirując również innych. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną jest nie tylko nieuniknione, ale może również tworzyć nowe możliwości: już w 2014 r. prywatne inwestycje w sektory gospodarki o obiegu zamkniętym w UE szacowano na 120 mld EUR, co odpowiada 0,8 proc. PKB i stanowi wzrost o 58 proc. w porównaniu z 2008 r.
Poprawa odporności gospodarczej w regionie Pacyfiku
Zmiana klimatu i ochrona różnorodności biologicznej wymagają bardziej zdecydowanych wspólnych działań. W związku z tym UE, Francja, Australia i Nowa Zelandia rozpoczynają wspólną inicjatywę w celu zbudowania międzynarodowego wsparcia dla regionu Pacyfiku w dostosowaniu się do tych wyzwań i zwiększeniu odporności. UE przeznacza 10 mln euro na tę wspólną inicjatywę. Ze środków tych finansowane będą projekty w obszarach takich jak dostosowanie do zmiany klimatu i łagodzenie jej skutków, zarządzanie oceanami (w tym zrównoważone rybołówstwo i akwakultura) oraz środowisko (w tym gospodarowanie odpadami, różnorodność biologiczna i ekoturystyka).
Postęp we wszystkich dziesięciu inicjatywach planu działania na rzecz planety
Trwają prace nad każdą z dziesięciu inicjatyw zapowiedzianych w ubiegłym roku. Oto przykłady:
W ramach inicjatywy „Czysta, konkurencyjna i oparta na sieci mobilność” Komisja przedstawiła w maju ostateczny plan modernizacji europejskiego sektora transportu. Inicjatywy obejmują: zintegrowaną politykę na rzecz przyszłości bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz środki dotyczące bezpieczeństwa pojazdów i infrastruktury; pierwsze w historii normy emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych; strategiczny plan działania dotyczący rozwoju i wytwarzania akumulatorów w Europie i wybiegającą w przyszłość strategię w dziedzinie połączonej z siecią i zautomatyzowanej mobilności. Realizacja tych inicjatyw jest możliwa dzięki zaproszeniu do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” o łącznym budżecie w wysokości 450 mln euro, który będzie dostępny na potrzeby wsparcia w państwach członkowskich projektów przyczyniających się do bezpieczeństwa ruchu drogowego, cyfryzacji i multimodalności.
Celem wsparcia strukturalnego dla regionów o dużej produkcji węgla i wysokiej emisyjności jest przygotowana na miarę pomoc dla regionów w modernizacji modelu gospodarczego, a równocześnie w łagodzeniu społecznych skutków przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Komisja stworzyła platformę dla regionów produkcji węgla będących w okresie przejściowym, aby ułatwić im opracowanie i realizację projektów mających wspomóc transformację gospodarczą. W projekcie uczestniczy siedem państw członkowskich UE (Republika Czeska, Niemcy, Grecja, Polska, Hiszpania, Rumunia i Słowacja).
W ramach realizacji celu Inwestowanie w czyste technologie przemysłowe UE zamierza wykorzystać swoje pionierskie osiągnięcia w dziedzinie innowacyjnej czystej energii i zwiększyć kwotę środków przeznaczonych na tego rodzaju inwestycje w ramach programu „Horyzont 2020” – z ok. 1 mld euro w 2015 r. do 2 mld euro w 2020 r. Dzięki odgrywanej przez UE roli lidera w międzynarodowej inicjatywie „Mission Innovation” 23 duże gospodarki poczyniły w ciągu ostatnich pięciu lat znaczne postępy w zakresie podwojenia środków publicznych przeznaczonych na badania i innowacje w dziedzinie czystej energii. Ponadto co najmniej 40 proc. projektów finansowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) powinno przyczyniać się do realizacji zobowiązań UE w dziedzinie klimatu i energii.
Komisja będzie w dalszym ciągu intensywnie realizować każdą z inicjatyw przewidzianych w planie działań na rzecz planety.

Ponad 500 mln zł kredytów dla polskich MŚP z sektorów kultury i kreatywnego

Dodano: 26.09.2018
 
• Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowę regwarancji w unijnym programie "Kreatywna Europa"
• Pilotażowy program umożliwi pozyskanie finansowania prawie 3 tys. firm z sektorów kultury i kreatywnego na łączną kwotę 525 mln zł
• Projekt wspierany z budżetu UE jest częścią Planu Inwestycyjnego dla
Europy, czyli tzw. „Planu Junckera”
 
Europejski Fundusz Inwestycyjny i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę regwarancji dla polskich małych i średnich firm.  Dzięki temu firmy będą mogły skorzystać z nowego instrumentu gwarancyjnego dla sektorów kultury i kreatywnego w unijnym programie "Kreatywna Europa".
Nowy produkt gwarancyjny skierowany jest do polskich firm działających w sektorach kultury i kreatywnym, które ze względu na specyfikę działalności i brak wymaganych przez banki zabezpieczeń, miały dotychczas trudności z dostępem do finansowania. Kredytów z gwarancją Kreatywna Europa będą udzielać banki kredytujące, które podpiszą umowy o współpracy z BGK. BGK planuje je podpisać do końca roku.
Dzięki podpisanej umowie z EFI prawie 3 tysiące polskich firm z branż takich jak np.: design, sztuki wizualne, architektura, branża wydawnicza, muzyczna i kulturalna, będzie mogło łatwiej pozyskać kredyt na prowadzenie lub rozwój swojej działalności. Łączna wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami Kreatywna Europa może wynieść 525 mln zł w ciągu trzech najbliższych lat.
Podpisanie umowy jest efektem udanej współpracy EFI i BGK, przy wsparciu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów finansowych Programów Unii Europejskiej. Umowa jest realizowana z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest filarem Planu Junckera.
Roger Havenith, wiceprezes EFI, powiedział: Nowy pilotażowy program wspierany przez unijne regwarancje ma na celu zachęcenie polskich banków kredytujących do znacznego zwiększenia akcji kredytowej dla MŚP działających w sektorach kultury i kreatywnym. Firmy z tych sektorów często mają ograniczony dostęp do finansowania, co zmieni się dzięki umowie z BGK. Z unijnego wsparcia korzysta sektor kultury i kreatywny nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.
 
Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Zarządu BGK, dodała: Misją BGK jest wspieranie rozwoju polskich firm. Nowy instrument gwarancyjny wpisuje się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ułatwimy małym i średnim firmom z sektorów kultury i kreatywnego dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Szacujemy, że w pierwszych trzech latach z gwarancji skorzysta około 3 tys. polskich firm. Program Kreatywna Europa daje realną szansę na rozwój branż, w których w Polsce pracuje 300 tys. osób. Podpisana dziś umowa jest kolejnym przykładem udanej współpracy BGK, EFI i sektora bankowego w Polsce. Razem z bankami kredytującymi tworzymy skuteczny system wsparcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem unijnych instrumentów finansowych.
 
Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powiedział: Kultura to bardzo ważna część gospodarki i – jak pokazują badania – dynamicznie rozwijająca się gałąź przemysłu, tworząca nowe miejsca pracy i nowe źródła dochodu. Sektor kreatywny to jeden z tych sektorów, który będzie istotnym elementem nowoczesnej gospodarki, dlatego jego rozwój jest dla Polski i polskiego rządu bardzo istotny. Tworzony dzisiaj Instrument Gwarancyjny Programu Kreatywna Europa to bezprecedensowy mechanizm wsparcia branż kreatywnych. Pozwoli on na udzielenie kredytów na preferencyjnych warunkach o łącznej wartości ponad pół miliarda złotych (ok. 525 mln zł), które umożliwią dynamiczny rozwój małych i średnich firm z branż kreatywnych w Polsce. To pozwoli na ogromną jakościową zmianę w tych sektorach kultury, których potencjał dotychczas nie jest w pełni wykorzystywany. Pozwoli to także maksymalnie wykorzystać zasoby tych prężnie rozwijających się sektorów kultury, takich jak przemysł audiowizualny czy gry komputerowe i wideo.
 
Andrus Ansip, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. jednolitego rynku cyfrowego, Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu oraz Mariya Gabriel, komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego powiedzieli: Zwiększenie dostępu MŚP do rozwiązań finansowych pobudzi ich kreatywność, innowacyjność i ułatwi podejmowanie ryzyka. Dzięki umowie umożliwiamy małym i średnim przedsiębiorstwom w sektorach takich jak sztuki wizualne lub design uzyskanie kredytów bankowych, a to przełoży się na innowacyjność i tworzenie miejsc pracy na poziomie lokalnym i regionalnym.
Sektory kultury i kreatywny to ponad 7 mln miejsc pracy w UE i 4,2 proc. unijnego PKB (źródło). Firmy działające w tym sektorze mają utrudniony dostęp do finansowania przede wszystkim ze względu na niematerialny charakter ich aktywów i zabezpieczeń, ograniczony rozmiar rynku, niepewność co do popytu na ich towary lub usługi, a także brak doświadczenia pośredników finansowych w ocenie ich działalności.

O EFI
Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego główną misją jest wspieranie europejskich mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez udzielanie im pomocy w dostępie do finansowania. EFI projektuje i rozwija kapitał wzrostu i wysokiego ryzyka, instrumenty gwarancyjne oraz mikrofinansowania, które są wyraźnie nakierowane na ten segment rynku. W tej roli EFI realizuje cele Unii Europejskiej w zakresie wspierania innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości oraz zatrudnienia. 
www.eif.org

O BGK 
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to państwowy bank rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. BGK aktywnie realizuje strategiczne programy przedsiębiorczości i rozwoju. Jest głównym inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. BGK wdraża działania mające na celu wsparcie wzrostu gospodarczego Polski poprzez finansowanie projektów infrastrukturalnych, samorządowych, eksportowych i poprzez współfinansowanie ekspansji zagranicznej polskich firm. Aby pobudzić przedsiębiorczość i rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, BGK oferuje szeroką paletę gwarancji we współpracy z sektorem bankowym.  
Więcej informacji o BGK: odwiedź 
www.bgk.pl

O Instrumencie Gwarancyjnym dla Sektorów Kultury i Kreatywnych i programie Kreatywna Europa 
Utworzony w ramach 
programu "Kreatywna Europa" instrument gwarancyjny sektorów kultury i kreatywnych jest pierwszym instrumentem inwestycyjnym UE o tak szerokim zasięgu w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Kreatywna Europa to 7-letni unijny program zaplanowany na lata 2014-2020, którego budżet wynosi 1,46 miliarda euro. Jego celem jest promowanie różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego, jak również wzmacnianie konkurencyjności sektora kultury i sektora kreatywnego.
Instrument zapewnia dostęp do preferencyjnego finansowania zwrotnego dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów kultury i kreatywnego na terenie całej Europy. Przykładem przedsiębiorstwa, które skorzystało z programu jest HiFilm, rumuński producent filmów, reklam i programów telewizyjnych. W okresie wzrostu firma napotykała znaczne trudności w przepływie środków pieniężnych, aby pokryć koszty produkcji przed otrzymaniem końcowych płatności. Dziś HiFi ma duży portfel produkcji zarówno w kinach w Rumunii, jak i na rynkach międzynarodowych.

O Planie Junckera 
Plan Inwestycyjny dla Europy, tak zwany „Plan Junckera” koncentruje się na zwiększaniu inwestycji w celu tworzenia nowych miejsc pracy i zapewnienia rozwoju poprzez lepsze wykorzystywanie nowych i istniejących zasobów finansowych, usuwanie przeszkód dla inwestycji oraz zapewnienie widoczności i pomocy technicznej dla projektów inwestycyjnych. Centralnym filarem Planu Junckera jest Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Udziela on gwarancji na pierwszą stratę, dzięki czemu Grupa EBI może inwestować w większą liczbę, często bardziej ryzykownych, projektów. Oczekuje się, że projekty i umowy zatwierdzone do finansowania w ramach EFIS pozwolą zmobilizować ponad 344 miliardy euro na inwestycje i wsparcie dla około 787 000 małych i średnich przedsiębiorstw we wszystkich 28 państwach członkowskich. Najnowsze dane dotyczące działalności EFIS w podziale na sektory i kraje można znaleźć tutaj.

O Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
KPK ułatwia polskim przedsiębiorcom i instytucjom finansowym dostęp do preferencyjnego finansowania z UE. We współpracy z Grupą EBI i BGK, KPK nie tylko oferuje informacje nt. instrumentów finansowych dla przedsiębiorców w ramach programów UE, ale jest również częścią polskiego systemu wdrażania "Planu Inwestycyjnego dla Europy".