środa 22 listopada 2017
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Zapraszamy na kolejny w tym roku Dialog Obywatelski

Dodano: 10.11.2017

Zapraszamy na kolejny w tym roku Dialog Obywatelski z komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbietą Bieńkowską. Tym razem o przyszłości Europy porozmawiać będzie można we wtorek 14 listopada w murach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowanych udziałem zachęcamy do rejestrowania się – ilość miejsc jest ograniczona.


Pani komisarz w swoim wystąpieniu będzie koncentrowała się na tematach związanych z gospodarką, przemysłem i obronnością – w kontekście nowopowstałego Europejskiego Funduszu Obronnego. Kluczowa część wydarzenia stanowić będzie sesja pytań i odpowiedzi. To doskonała okazja by wyrazić swoją opinię lub dowiedzieć się więcej o działaniu Unii Europejskiej.

 

Data: 14 listopada 2017

Czas: 10:00-11:30

Miejsce: Aula Wydziału Politologii UMCS

Tytuł: "Bezpieczniejsza Polska, bezpieczniejsza Europa, bezpieczniejsi obywatele"

Moderacja: Dorota Wysocka-Schnepf

 

Rejestracja: kontakt@dialoglublin.pl(link sends e-mail) do piątku 10 listopada.

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, nazwę firmy/instytucji.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w dyskusji zachęcamy do szybkiego rejestrowania się, liczba miejsc jest ograniczona!


Dialogi Obywatelskie to inicjatywa Komisji Europejskiej, mająca na celu rozbudzenie debaty na tematy europejskie. Spotkania w tej formule odbywają się od 2012 roku - w Polsce będzie to kolejne takie wydarzenie. W 2015 r. wiele emocji wzbudziła debata o TTIP z komisarz ds. handlu Cecilią Malmström. W kwietniu 2017 r. komisarz Malmström ponownie odwiedziła Warszawę - tym razem dyskutowała o umowie gospodarczej UE-Kanada (CETA). W październiku 2016 i ponownie w maju 2017 r. Dialogi Obywatelskie w Polsce prowadzili także Vytenis Andriukaitis, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, a w czerwcu 2017 r. Johannes Hahn, komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji ws. rozszerzenia.

Dialogi Obywatelskie komisarz Elżbiety BieńkowskiejKrakówSzczecinSopot i Sosnowiec.


Kontekst

Przemysł europejski jest silnyWyszukaj ten link w innym języku••• i utrzymuje wiodącą pozycję na rynkach światowych w wielu branżach. Przemysł odpowiada za dwie trzecie eksportu UE i zatrudnia 32 mln osób, z czego 1,5 mln miejsc pracy utworzono od 2013 r. Do utrzymania i wzmocnienia przewagi konkurencyjnej potrzebna jest jednak istotna modernizacja. Z tego powodu przemysł znajduje się w centrum priorytetów politycznych Komisji JunckeraWyszukaj ten link w innym języku•••. Wszystkie obszary polityki Komisji są ukierunkowane na wzmocnienie pozycji przemysłu w celu tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększania konkurencyjności Europy, promowania inwestycji i innowacji w zakresie czystych technologii i technologii cyfrowych, a także w celu obrony europejskich regionów i pracowników, którzy najbardziej odczuwają zmiany w przemyśle.

Nowe technologie produkcyjne zmieniają krajobraz przemysłowy Europy i mają coraz większy wpływ na zdolność europejskich przedsiębiorstw do konkurowania na rynkach światowych. Technologie te przyczynią się do tworzenia miejsc pracy poprzez szereg kanałów, a te z nich, które zapewniają wyższą wydajność, mogą przynieść korzyści całej gospodarce. Mogą również mieć większy wpływ na charakter i dostępność pracy. Przyszłość europejskiego przemysłu będzie zależała od jego zdolności do ciągłej adaptacji i innowacji dzięki inwestowaniu w nowe technologie i akceptowaniu zmian, jakie przynosi większa cyfryzacja oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną i gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jednocześnie światowa konkurencja jest coraz większa, a korzyści wynikające z globalizacji i postępu technologicznego są nierównomiernie rozłożone w naszych społeczeństwach. Komisja Junckera dąży do rozwiązania tego problemu.

wytycznych politycznych przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera podkreślono, jak ważny dla przyszłości gospodarki europejskiej jest silny i wysoce wydajny przemysł. Tworzenie miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w drodze innowacji i inwestycji znajduje się odtąd w centrum najważniejszych inicjatyw Komisji. Plan Junckera(plan inwestycyjny dla Europy) oraz unia rynków kapitałowychWyszukaj ten link w innym języku••• wspierają mobilizację zasobów na rzecz ożywienia gospodarczego. Wsparcie UE na rzecz innowacji pomaga przedstawicielom przemysłu, a w szczególności MŚP, wykorzystać swoje atuty. Dzięki swoim inicjatywom dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętymWyszukaj ten link w innym języku•••czystej energiiWyszukaj ten link w innym języku••• i gospodarki niskoemisyjnej Europa stoi na czele globalnego wyścigu do gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki o obiegu zamkniętym. Kluczowe technologie prorozwojowepomagają przemysłowi konkurować w skali globalnej. Strategia jednolitego rynku cyfrowego, towarzysząca jej strategia cyfryzacji przemysłuWyszukaj ten link w innym języku••• oraz plan działania „Sieć 5G dla Europy”Wyszukaj ten link w innym języku••• pomagają przedsiębiorstwom czerpać korzyści z nowych osiągnięć i tworzyć sprawnie funkcjonującą gospodarkę opartą na danychWyszukaj ten link w innym języku•••Strategia jednolitego rynku umożliwia przemysłowi dostęp do rynku liczącego 500 mln konsumentów oraz łączenie się w łańcuchy wartości, wolne od ceł i barier technicznych. Natomiast Nowy europejski program na rzecz umiejętności pomaga ludziom stojącym za unijnym przemysłem rozwijać lepsze umiejętności.

Te horyzontalne strategie polityczne, dotyczące wszystkich sektorów przemysłu, zostały uzupełnione szeregiem szczegółowych strategii politycznych dla sektorów strategicznych, w tym strategią kosmiczną na rzecz dalszego rozwoju silnego i konkurencyjnego europejskiego przemysłu kosmicznego, wnioskiem dotyczącym Europejskiego Funduszu Obronnego, który będzie stanowić katalizator konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu obronnego, a także szeregiem inicjatyw na rzecz czystego, zrównoważonego i konkurencyjnego przemysłu motoryzacyjnego (w tym inicjatywą „Europa w ruchuWyszukaj ten link w innym języku•••”, działaniami mającymi na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza przez samochody oraz inicjatywą GEAR 2030) oraz komunikatem w sprawie stali, który ma zapewnić europejskiemu przemysłowi stalowemu możliwość konkurowania na rynkach światowych na uczciwych warunkach.

OSTATNI DZWONEK NA UDZIAŁ W OLIMPIADZIE!

Dodano: 03.11.2017

Konkurs dla innowacyjnych kobiet!

Dodano: 03.11.2017

5 września komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas zainaugurował piątą edycję konkursu o Europejską Nagrodę dla Innowatorek organizowanego w ramach programu Horyzont 2020. Celem KE jest wyróżnienie kobiet-przedsiębiorców, które swoje innowacyjne pomysły wcieliły w życie i z sukcesem wprowadziły na rynek. Do konkursu można zgłaszać się do 15 listopada 2017.

W konkursie mogą wziąć udział kobiety z całej Unii lub kraju stowarzyszonego w ramach programu Horyzont 2020, które:

  • z sukcesem założyły firmy i wprowadziły innowacje na rynek
  • skorzystały z prywatnych lub publicznych funduszy na rzecz rozwoju i innowacji 

Najbardziej innowacyjne kobiety-przedsiębiorcy otrzymają nagrody pieniężne. Za zajęcie pierwszego miejsca 100 tys. euro, drugiego 50 tys. euro,  trzeciego - 30 tys. euro. Nagroda specjalna – 20 tys. euro – przeznaczona jest dla młodej, stawiającej pierwsze kroki w świecie innowacji kobiety.

W poprzedniej edycji główną nagrodę otrzymała Michela Magas za stworzenie pierwszego innowacyjnego "ekosystemu" łączącego naukowców i artystów. Z kolei Kristina Tsvetonova, laureatka nagrody specjalnej, zaprojektowała pierwszy tablet dla niewidomych.


Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji pod linkiem.


 

Konkurs „TEMAT: EUROPA”

Dodano: 02.11.2017

Jesteś nauczycielem i masz własne pomysły jak ciekawie przekazywać wiedzę o Europie? Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz sieć Team Europe zapraszają pedagogów wszystkich przedmiotów oraz pracowników bibliotek w szkołach ponadpodstawowych do udziału w konkursie organizowanym z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Termin nadsyłania prac upływa 15 listopada.

 

30 mld euro na program „Horyzont 2020”

Dodano: 27.10.2017

Komisja Europejska podała do wiadomości, na co przeznaczy 30 mld euro z budżetu unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na lata 2018–2020, w tym 2,7 mld euro na utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji.

 

Program finansowania badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, którego budżet opiewa na 77 mld euro, służy wsparciu doskonałości naukowej w Europie. Środki z tego programu umożliwiły dokonanie przełomowych odkryć o pierwszorzędnym znaczeniu dla rozwoju nauki, takich jak odkrycie planet pozasłonecznych i fal grawitacyjnych. W ciągu najbliższych 3 lat Komisja będzie dążyć do uzyskania większego wpływu finansowania w dziedzinie badań, koncentrując się na mniejszej liczbie kluczowych tematów, takich jak migracja, bezpieczeństwo, zmiany klimatu, czysta energia i gospodarka cyfrowa. Program „Horyzont 2020” ma także w większym stopniu stymulować przełomowe innowacje tworzące rynek.
Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji, stwierdził: Sztuczna inteligencja, genetyka, technologia łańcucha bloków: nauka jest dziś fundamentem najbardziej obiecujących przełomowych innowacji. Europa jest światowym liderem w badaniach naukowych i rozwoju technologii i będzie odgrywać istotną rolę w pobudzaniu innowacyjności. Komisja podejmuje skoordynowane wysiłki, aby liczni w Europie innowatorzy mogli stać się liderami rynku światowego. Taki jest też cel Europejskiej Rady ds. Innowacji, która dziś rozpoczyna swoją działalność.
Wspieranie przełomowych innowacji tworzących rynek 
Od początku swojej kadencji Komisja Junckera robiła wszystko, aby zapewnić licznym w Europie innowacyjnym przedsiębiorcom jak najlepsze warunki rozwoju. Obecnie Komisja rozpoczyna pierwszą fazę działalności Europejskiej Rady ds. Innowacji.W latach 2018–2020 Komisja przeznaczy 2,7 mld euro z programu „Horyzont 2020” na wsparcie innowacji wysokiego ryzyka, które potencjalnie mogą wygenerować wysokie zyski i stworzyć rynki przyszłości. Ponadto aby stymulować powstawanie przełomowych rozwiązań technologicznych dotyczących problemów, z jakimi mierzą się obywatele UE, w większym stopniu wykorzystywane będą nagrody z serii „podejmij wyzwanie” programu „Horyzont 2020”.
 Priorytety polityczne w centrum zainteresowania 
W programie prac na lata 2018–2020 znajdzie się mniejsza liczba zagadnień, które otrzymają większy budżet i będą stanowić bezpośrednie wsparcie priorytetów politycznych Komisji:
  • Niskoemisyjna, odporna na zmianę klimatu przyszłość: 3,3 mld euro
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym: 1 mld euro
  • Digitalizacja i przekształcanie europejskiego sektora przemysłu i usług1,7 mld euro
  • Unia bezpieczeństwa: 1 mld euro
  • Migracja: 200 mln euro
2,2 mld euro zostaną przeznaczone na projekty na rzecz czystej energii w czterech wzajemnie ze sobą powiązanych obszarach: odnawialne źródła energii, energooszczędne budynki, rozwiązania w zakresie elektromobilności i magazynowania energii elektrycznej, w tym 200 mln euro na wsparcie rozwoju i produkcji w Europie nowej generacji baterii elektrycznych.
Wspieranie badań podstawowych
Jednocześnie w ramach programu Horyzont 2020 finansowanie nadal będą otrzymywać „badania motywowane ciekawością” (często określane mianem „badań podstawowych” lub „pionierskich”). Przyjęty w sierpniu roczny program prac Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok 2018 umożliwi przekazanie najlepszym naukowcom prawie 1,86 mld euro. Dodatkowe wsparcie o łącznej wysokości 2,9 mld euro w ciągu trzech lat otrzymają też działania „Maria Skłodowska-Curie”, z których finansuje się stypendia dla naukowców na wszystkich etapach kariery.
Pogłębienie współpracy międzynarodowej
Nowy program prac przyczynia się także do wzmocnienia współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych i innowacji. UE zainwestuje ponad 1 mld euro w 30 projektów przewodnich w dziedzinach, które przynoszą wzajemne korzyści. Przykłady współpracy: z Kanadą w dziedzinie medycyny spersonalizowanej; ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią, Koreą Południową, Singapurem i Australią w dziedzinie automatyzacji transportu drogowego; z Indiami nad rozwiązaniami problemów związanych z wodą oraz z krajami afrykańskimi w zakresie bezpieczeństwa zaopatrzenia w żywność i energii ze źródeł odnawialnych.
Upowszechnianie doskonałości
W latach 2018–2020 kwota w wysokości 460 mln euro w ramach programu „Horyzont 2020” zostanie przeznaczona w szczególności na cele wsparcia państw członkowskich i państw stowarzyszonych, które uczestniczą w programie, ale nie realizują w pełni swojego potencjału. Celem jest wykorzystanie niezrealizowanego potencjału, jaki kryje się w enklawach doskonałości w Europie i poza jej granicami. Ponadto program będzie nadal promować osiąganie większej synergii z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.
Dalsze uproszczenie zasad uczestnictwa
Przykładem nowego, uproszczonego podejścia do przekazywania środków uczestnikom programu jest pilotażowe wprowadzenie ryczałtowego finansowania projektów. Pozwoli ono na przesunięcie akcentu w ramach kontroli ex ante z kontroli finansowych na naukowo-techniczną treść projektów.
Otwarta nauka
Program stanowi krok naprzód we wspieraniu otwartej nauki poprzez odejście od publikacji wyników badań w publikacjach naukowych na rzecz dzielenia się wiedzą na wcześniejszych etapach badań. Na wsparcie otwartej nauki przeznaczona zostanie kwota 2 mld euro, a na europejską chmurę dla otwartej nauki, europejską infrastrukturę danych i obliczenia o wysokiej wydajności – 600 mln euro.
 

Kontekst
„Horyzont 2020” to największy w historii unijny program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji: jego siedmioletni budżet (2014–2020) opiewa na 77 mld euro. Choć większość działań w zakresie badań i innowacji jest w toku lub jeszcze się nie rozpoczęła, program już przynosi efekty.
Naukowcy biorący udział w programie „Horyzont 2020” uczestniczyli w ważnych odkryciach naukowych, np. planet pozasłonecznychbozonu Higgsa i fal grawitacyjnych, a co najmniej 19 laureatów Nagrody Nobla otrzymało wsparcie UE na badania naukowe przed otrzymaniem nagrody lub po jej otrzymaniu.
Do października 2017 r. ze środków programu „Horyzont 2020” sfinansowano w sumie ponad 15 000 dotacji na łączną kwotę 26,65 mld euro, z czego około 3,79 mld euro otrzymały MŚP. Dzięki instrumentowi „InnovFin –Fundusze unijne dla innowatorów”, będącemu częścią programu, przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, uzyskały dostęp do finansowania ryzyka w wysokości ponad 17 mln euro. Ponadto tzw. głównym badaczom ERBN w organizacjach przyjmujących (3 143 osób) i pracownikom naukowym w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” (10 176 osób) przyznano granty o wartości odpowiednio prawie 4,87 mld euro i 2,89 mld euro.
Równocześnie z programem prac „Horyzont 2020” na lata 2018–2020 przyjęto program prac Euratomu na 2018 r. Przewidziano w nim zainwestowanie 32 mln euro w badania w zakresie gospodarowania odpadami promieniotwórczymi oraz ich trwałego składowania. Ponadto planuje się opracowanie planu badań naukowych dotyczących bezpiecznej likwidacji elektrowni jądrowych w celu ograniczenia wpływu na środowisko i kosztów.
 

Więcej informacji:
MEMO: Program prac programu „Horyzont 2020” na lata 2018–2020
Arkusz informacyjny: Europejska Rada ds. Innowacji
Arkusz informacyjny: badania dotyczące migracji
Arkusz informacyjny: pilotażowe ryczałtowe finansowanie projektów