poniedziałek 16 lipca 2018
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Biuletyn PIE ED Białystok - 1/2018

Dodano: 16.02.2018

Wiarygodna perspektywa rozszerzenia dla Bałkanów Zachodnich oraz zwiększone zaangażowanie UE w tym regionie.

Dodano: 16.02.2018

 

Dlaczego Komisja przyjmuje tę strategię?

W swoim orędziu o stanie Unii z 2017 r. przewodniczący Jean-Claude Juncker ponownie potwierdził europejską przyszłość państw Bałkanów Zachodnich: Jeżeli chcemy większej stabilności w naszym sąsiedztwie, musimy również utrzymać wiarygodną perspektywę rozszerzenia dla Bałkanów Zachodnich. Zdaniem przewodniczącego: W przyszłości Unia Europejska będzie liczyć więcej niż 27 członków.Podczas negocjacji kandydaci do przystąpienia muszą absolutnie priorytetowo traktować kwestie praworządności, sprawiedliwości i praw podstawowych. Oparta na zasługach perspektywa członkostwa w UE dla krajów Bałkanów Zachodnich leży w interesie Unii pod względem politycznym, gospodarczym i bezpieczeństwa; jest to geostrategiczna inwestycja w stabilną, silną i zjednoczoną Europę opartą na wspólnych wartościach. Celem strategii jest nadanie reformom w regionie nowej dynamiki, tak aby stawić czoła kluczowym wyzwaniom, z którymi borykają się kraje Bałkanów Zachodnich. Ponadto strategia zwiększa wsparcie UE dla wysiłków krajów Bałkanów Zachodnich na drodze do Unii poprzez przyznanie dodatkowych środków i zasobów. W dniu 17 maja br. odbędzie się w Sofii szczyt Bałkanów Zachodnich, na którym przywódcy UE będą kontynuować rozmowy i współpracę ze swoimi odpowiednikami z krajów regionu.

Polityka rozszerzenia UE musi być nieodłączną częścią szerszej strategii na rzecz wzmocnienia Unii do roku 2025. Strategia jest częścią szerszego planu działania na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratyczniejszej Unii, zgodnie z którym Komisja przedstawia inicjatywy mające na celu usprawnienie demokratycznych, politycznych i instytucjonalnych ram Unii w perspektywie roku 2025. Zanim Unia się powiększy, musi sama stać się silniejsza, stabilniejsza i bardziej efektywna.


PEŁNA INFORMACJA w PDF


 

Materiał Video

Dodano: 15.02.2018

START-upy z dofinansowaniem UE

Dodano: 12.02.2018

Przygotuj się do 4. naboru w Interreg Europa!

Dodano: 12.02.2018

Weź udział w forum Europe, let’s cooperate!


Aby umożliwić jak najlepsze przygotowanie się do ostatniego konkursu, program Interreg Europa organizuje 22 marca 2018 roku w Brukseli 4. międzyregionalne forum współpracy - Europe, let’s cooperate! https://www.interregeurope.eu/europecooperates2018/

Forum będzie stanowiło także doskonałą okazję do nawiązywania kontaktów z zagranicznymi instytucjami i poszukiwania partnerów do współpracy w ramach projektów. Można będzie także bezpośrednio konsultować się z ekspertami ze Wspólnego Sekretariatu programu Interreg Europa.    

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem Forum, w którym znajdą Państwo informacje na temat:

  •  planowanych sesji tematycznych,
  • możliwości zarezerwowania stolika na potrzeby prezentacji własnego pomysłu na projekt,
  • jak dołączyć się do konsorcjum partnerskiego.    

DOKUMENTACJA

Czwarty, ostatni nabór wniosków Interreg Europa jest planowany w okresie maj – czerwiec 2018 roku. Dokładną datę poznamy po spotkaniu Komitetu Monitorującego w połowie marca. Pakiet dla aplikantów zostanie udostępniony w kwietniu 2018 roku.

W Polsce informacji na temat programu udziela Krajowy Punkt Kontaktowy – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej, osoba do kontaktu: Anna Stol, Anna.Stol@mr.gov.pl,
tel. 32 253 90 08.

Informacje o programie Interreg Europa po polsku:
http://www.ewt.gov.pl/
Publikacje