wtorek 19 lutego 2019
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Orędzie o stanie Unii - transmisja

Dodano: 07.09.2018

 

W środę o 9:00 przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosi w Parlamencie Europejskim orędzie o stanie Unii (State of the Union). Następnie odbędzie się debata z posłami, którzy podsumują osiągnięcia Komisji.
 

UE inwestuje 320 mln euro w infrastrukturę drogową w Polsce

Dodano: 06.09.2018

 

Ponad 255 mln euro zainwestowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w budowę odcinka drogi ekspresowej między miejscowościami Nowe Marzy, Świecie i Bydgoszcz, w północno-środkowej Polsce, w ramach drogi ekspresowej S5. Kolejne 64,6 mln euro z Funduszu Spójności przeznaczono na budowę odcinka drogi ekspresowej między węzłami Zakręt i Lubelska w ramach drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin. 

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu skomentowała: Po zakończeniu budowy wspomniane drogi ekspresowe przyniosą mieszkańcom i przedsiębiorstwom w Polsce nowe możliwości gospodarcze, które pobudzą przemysł, turystykę i wymianę handlową. Dzięki nowym trasom ekspresowym polscy obywatele będą spędzać mniej czasu w podróży i zwiększy się bezpieczeństwo na drogach. 

Prace w ramach obu projektów powinny zostać ukończone w 2020 r. Stanowią one część większych inwestycji na obu drogach: w budowę trasy ekspresowej S5 – ważnej części europejskiej bazowej sieci drogowej TEN-T – Unia Europejska zainwestowała już ponad 740 mln EUR w bieżącym okresie programowania 2014–2020, natomiast prace nad drogą ekspresową S17 stanowią część inwestycji o łącznej wartości ponad 480 mln euro.

 

Startuje coroczny konkurs tłumaczeniowy Komisji Europejskiej

Dodano: 31.08.2018
Departament tłumaczeń pisemnych Komisji Europejskiej zaprasza uczniów z całej Europy do zaprezentowania swoich umiejętności w zakresie przekładu pisemnego podczas 12. edycji konkursu Juvenes Translatores.
 
W tym roku uczniowie z pasją do języków będą tłumaczyć tekst na temat dziedzictwa kulturowego. Tegoroczny temat został wybrany, aby uczcić Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018.
 
Uczestnicy wybierają jedną z 552 możliwych kombinacji językowych, z których każda obejmuje dwa z 24 języków urzędowych UE. W zeszłym roku w konkursie wykorzystano 144 kombinacje językowe – uczniowie tłumaczyli teksty między innymi z języka polskiego na fiński, z czeskiego na grecki i z chorwackiego na szwedzki.
Unijny komisarz ds. budżetu, zasobów ludzkich i tłumaczeń pisemnych Günther H. Oettinger podkreślił: Języki to fundament różnorodności Europy i zarazem środek do zrozumienia naszej tożsamości. Dzięki konkursowi młodzież przypomina nam, jak bardzo jesteśmy różnorodni i że ta różnorodność jest jednym z naszych największych atutów. Dlatego też zachęcam wszystkich, którzy uwielbiają uczyć się języków, do udziału w konkursie – to także świetna okazja do zaprezentowania i wykorzystania naszego językowego dziedzictwa kulturowego.
Rejestracja szkół zainteresowanych konkursem przebiega dwuetapowo.
Szkoły ponadpodstawowe muszą najpierw zarejestrować się na stronie internetowej http://ec.europa.eu/translatores. Rejestracja rozpoczyna się 1 września 2018 r. i potrwa do 20 października 2018 r. (do godz. 12.00), formularz można wypełnić w dowolnym z 24 języków urzędowych UE.
Następnie Komisja Europejska poprosi 751 szkół wybranych losowo do wyznaczenia od dwóch do pięciu uczniów, którzy wezmą udział w konkursie. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie dowolnej narodowości urodzeni w 2001 r.
Konkurs odbędzie się 22 listopada i będzie prowadzony jednocześnie we wszystkich uczestniczących szkołach.
Nazwiska laureatów – po jednym z każdego kraju – zostaną ogłoszone na początku lutego 2019 r. Nagrody zostaną wręczone wiosną 2019 r. podczas specjalnej uroczystości w Brukseli.
Podczas swojej wizyty w Brukseli uczniowie będą mieli okazję spotkać się z zawodowymi tłumaczami z departamentu tłumaczeń pisemnych Komisji Europejskiej – którzy oceniali ich tłumaczenia – i poznać ich pracę od kulis.
Kontekst
Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej organizuje konkurs Juvenes Translatores (łac. młodzi tłumacze) już od 2007 r. Celem konkursu jest popularyzowanie nauki języków obcych oraz przybliżenie młodym ludziom zawodu tłumacza. Mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 17 lat. Dla niektórych spośród dotychczasowych uczestników konkurs był inspiracją do dalszego pogłębiania znajomości języków na studiach wyższych z myślą o pracy w zawodzie tłumacza. Celem konkursu jest również promowanie różnorodności językowej w Europie.
 
Więcej informacji:
Departament tłumaczeń pisemnych Komisji Europejskiej na Twitterze: @translatores

KONIEC ZE ZMIANĄ CZASU?

Dodano: 30.08.2018

Komisja Europejska opublikowała wstępne wyniki publicznych konsultacji w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego w Europie. - Przesłanie jest jasne: 84 proc. nie chce już przestawiać zegarków. Przejdziemy zatem do działania i przygotujemy wniosek ustawodawczy do Parlamentu Europejskiego i Rady, które następnie wspólnie podejmą decyzję – powiedziała komisarz Violeta Bulc.

W ramach trwających od 4 lipca do 16 sierpnia 2018 r. konsultacji internetowych wpłynęło 4,6 mln odpowiedzi od respondentów ze wszystkich 28 państw członkowskich. Jest to największa liczba odpowiedzi uzyskanych w historii konsultacji publicznych Komisji. Wstępne wyniki wskazują, że 84 proc. respondentów opowiada się za zlikwidowaniem przeprowadzanej co pół roku zmiany czasu.

Komisarz ds. transportu Violeta Bulc przedstawiła te wstępne wyniki kolegium komisarzy, które odbyło pierwszą dyskusję na temat ewentualnych dalszych kroków. Komisarz Bulc stwierdziła: - Miliony Europejczyków skorzystało z naszych konsultacji publicznych, aby dobitnie wyrazić swoją opinię. Przesłanie jest jasne: 84 proc. nie chce już przestawiać zegarków. Przejdziemy zatem do działania i przygotujemy wniosek ustawodawczy do Parlamentu Europejskiego i Rady, które następnie wspólnie podejmą decyzję.

Wstępne wyniki wskazują również, że dla ponad trzech czwartych (76 proc.) respondentów przechodzenie z czasu letniego na czas zimowy i z zimowego na letni jest doświadczeniem „bardzo negatywnym” albo „negatywnym”. Respondenci uznali, że za zniesieniem zmiany czasu przemawiają względy związane z negatywnym wpływem na zdrowie, wypadkami drogowymi lub brakiem oszczędności energii.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker włączył kwestię zmiany czasu do programu politycznego, zgodnie ze swoją obietnicą działania na dużą skalę w sprawach ważnych oraz pozostawienia państwom członkowskich swobody podejmowania decyzji w sprawach, w których są one na najlepszej pozycji, by im sprostać. Komisja Europejska zorganizowała konsultacje publiczne w ramach trwającej obecnie oceny bieżących ustaleń dotyczących sezonowej zmiany czasu w Europie. Ocena ta jest rezultatem głosowania w Parlamencie Europejskim nad rezolucją z lutego 2018 r., a także wniosków zgłaszanych przez państwa członkowskie, zainteresowane strony i obywateli.

Dalsze działania

Ostateczne wyniki konsultacji publicznych zostaną opublikowane w ciągu najbliższych tygodni. Komisja przedstawi teraz Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek mający na celu zmianę obecnych ustaleń dotyczących zmiany czasu.

Więcej informacji i załączniki

Posłowie z komisji budżetowej PE zatwierdzili ponad €12 mln pomocy dla Polski

Dodano: 27.08.2018


Pomoc z Funduszu Solidarności UE (FSUE) w wysokości €34 milionów, która powinna pomóc w naprawie szkód spowodowanych powodziami w Bułgarii i na Litwie, trzęsieniami ziemi w Grecji i huraganami w Polsce, została zatwierdzona przez parlamentarną komisję budżetową w środę.

Polska otrzyma €12 279 244 na naprawę szkód spowodowanych gwałtownymi burzami i silnymi opadami deszczu w trzech regionach województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego, które zniszczyły dziesiątki tysięcy hektarów lasów i upraw oraz infrastrukturę transportową i energetyczną.

Projekt sprawozdania przygotowany przez Janusza Lewandowskiego (EPP, PL), został przyjęty przez aklamację, podobnie jak wymagany projekt budżetu korygującego nr 4/2018.

Arkusze informacyjne na temat pomocy z FSUE dla Polski można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć we wniosku Komisji Europejskiej i w projekcie sprawozdania Parlamentu.

Kolejne kroki

Oczekuje się, że Rada zatwierdzi pomoc do dnia 4 września. Gdy tylko Parlament Europejski da zielone światło na wrześniowej sesji plenarnej, fundusze zostaną udostępnione w ciągu kilku tygodni.

Informacje pogłębione

FSUE został utworzony w 2002 r. w odpowiedzi na katastrofalne powodzie w Europie Środkowej latem tego samego roku. Od tego czasu, 24 kraje UE otrzymały pomoc z FSUE, w łącznej wysokości ponad €5 mld, na prace naprawcze po ponad 80 klęskach żywiołowych, w tym powodziach, pożarach lasów, trzęsieniach ziemi, burzach i suszy.

Pieniądze z Funduszu Solidarności UE mogą zostać wykorzystane na wsparcie działań na rzecz odbudowy i pokrycie części kosztów służb ratowniczych, tymczasowego zakwaterowania, działań porządkowych i ochrony dziedzictwa kulturowego, aby zmniejszyć obciążenia finansowe ponoszone przez władze krajowe w następstwie klęsk żywiołowych.