środa 19 września 2018
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Dowiedz się więcej na temat podatków z gier, ćwiczeń edukacyjnych i wielu innych materiałów.

Dodano: 20.04.2018

Nazwa portalu – TAXEDU – pochodzi od słów „podatek” i „edukacja”.

TAXEDU to pilotażowy projekt Unii Europejskiej. Jego celem jest edukowanie młodych obywateli Unii Europejskiej o podatkach i ich wpływie na życie.

Informacje na portalu zostały przygotowane z uwzględnieniem trzech grup wiekowych:

  • Dzieci: wyjaśnienie, czym są podatki i jakie przynoszą korzyści na co dzień każdemu z nas. Ta część zawiera zabawne i zaskakujące fakty na temat podatków w całej Europie i sprawia, że nauka o podatkach staje się przyjemniejsza Używany język jest prosty i przystępny.
  • Natolatki: wyjaśnienie, czym są podatki i jakie korzyści przynoszą na co dzień każdemu z nas. Ta część zawiera więcej szczegółowych informacji niż sekcja dla dzieci, a także konkretne przykłady powiązane z zainteresowaniami nastolatków (pobieranie muzyki, zakupy online itp.).
  • Młode dorosłe osoby: informacje istotne na tym szczególnym etapie życia, czyli wchodzenia młodych ludzi w dorosłość (czy trzeba płacić podatki przy rozpoczynaniu nauki na uczelni wyższej, przy zakładaniu własnej firmy lub przy pracy w innym kraju itp.).

Informacje przekazywane są w formie gier, e-learningów i microlearningów (materiałów wideo), tak aby młodzi mieszkańcy Europy mogli dowiedzieć się więcej na temat różnych form podatków i związanych z nimi zagadnień (oszustw podatkowych, unikania opodatkowania itp.) w dowcipnej i angażującej formie.

Strefa dla nauczycieli oferuje zasoby, wskazówki i techniki nauczania o podatkach i korzyściach jakie płyną z ich płacenia.

Dlaczego właśnie ten portal?

Cele portalu TAXEDU:

  • wniesienie wkładu w edukację fiskalną młodych obywateli Unii Europejskiej;
  • ograniczenie w Europie takich zjawisk jak unikanie opodatkowania i oszustw podatkowych poprzez lepsze informowanie i edukowanie w tej dziedzinie;
  • dostarczenie obywatelom Unii Europejskiej informacji o usługach i obiektach sfinansowanych z podatków (edukacja, opieka zdrowotna itp.).

Kim jesteśmy?

Projekt był prowadzony przez Parlament Europejski i Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej) przy udziale krajowych administracji podatkowych. Co najważniejsze projektowanie portalu odbywało się przy współpracy i konsultacjach z młodzieżą, która przekazywała swoje opini na temat treści edukacyjnych.

„Powszechna opieka zdrowotna dla wszystkich”

Dodano: 10.04.2018
Dostęp do opieki zdrowotnej jest jednym z większych osiągnięć powojennej Europy. Urzeczywistnia on ideę, zgodnie z którą wszyscy ludzie, bogaci i biedni, powinni móc czerpać korzyści z wysokiej jakości opieki medycznej bez obaw, że choroba zrujnuje ich finansowo. 
Przy okazji Światowego Dnia Zdrowia możemy z satysfakcją przyjrzeć się postępom poczynionym na naszym kontynencie w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców UE i podniesienia oczekiwanej średniej długości życia. Jestem kardiochirurgiem. Lecząc moich pacjentów widziałem, jak ważna jest powszechna opieka zdrowotna, zwłaszcza w przypadku osób najbardziej potrzebujących. Poznałem również wielu inspirujących lekarzy, naukowców, badaczy i pracowników społecznych, którzy powszechną opiekę zdrowotną realizują na co dzień. Jestem dumny z tego, że mogę być jednym z nich.
 
Jednak jeśli chodzi o zdrowie – choroby nie uznają granic. Dlatego właśnie UE ustanowiła europejski korpus medyczny, który w sytuacjach zagrożenia zdrowia, takich jak epidemie lub choroby zakaźne, zarówno w Europie, jak i poza jej granicami, wysyła odpowiednich specjalistów. UE jest również wiodącym inicjatorem inicjatyw zdrowotnych, które pobudzają badania naukowe i pomagają walczyć z poważnymi chorobami na całym świecie. Na przykład dzięki finansowaniu w obszarze rozwoju międzynarodowego UE przeznaczyła ponad 475 mln euro na Globalny  Fundusz na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią. Co roku w ramach pomocy humanitarnej UE przeznacza około 200 mln euro na wsparcie programów ochrony zdrowia, których celem jest ograniczenie umieralności, niepełnosprawności i chorób związanych z kryzysami humanitarnymi.
 
Nie można jednak zapomnieć, że na całym świecie, a także w UE, nadal utrzymują się znaczne różnice pod względem oczekiwanej długości życia i narażenia na ryzyka dla zdrowia. Na przykład wskaźnik przedwczesnej umieralności z powodu chorób przewlekłych jest co najmniej dwukrotnie wyższy od średniej UE w Bułgarii, na Węgrzech i na Łotwie. Tego rodzaju nierówności często wiążą się z nierównościami społecznymi i są w pewnym stopniu powodowane różnicami w dostępie do wysokiej jakości opieki ze względu na koszty oraz nierównym rozkładem geograficznym lekarzy w państwach UE i między nimi. Dlatego też dążenie do sprawiedliwej i społecznie równej Europy jest dla Komisji Europejskiej jednym z podstawowych priorytetów. Celem niedawno przyjętego Europejskiego filara praw socjalnych jest zapewnienie wszystkim pracownikom i osobom pracującym na własny rachunek dostępu do ochrony socjalnej. Jest to ważny krok w kierunku realizacji naszego zobowiązania do zapewnienia wszystkim mieszkańcom UE dostępu do opieki zdrowotnej – nie tylko do leczenia, lecz również profilaktyki. 
 
Zapewnienie każdemu mieszkańcowi UE dostępu do opieki zdrowotnej powinno być priorytetem dla wszystkich organów krajowych. Mając to na uwadze, ciągły rozwój europejskich sieci referencyjnych przyczyni się również do zacieśnienia współpracy między naszymi systemami opieki zdrowotnej. Te wirtualne sieci ułatwiają dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej pacjentom cierpiącym na choroby rzadkie i mało rozpowszechnione choroby złożone. 
Universal health coverage (UHC)
To, czy opieka zdrowotna stanie się rzeczywiście powszechna, zależy ostatecznie od państw członkowskich, które są odpowiedzialne za definiowanie i organizację swojej polityki zdrowotnej, usług zdrowotnych i budżetu na ochronę zdrowia. Mimo to Komisja będzie nadal służyć radą i pomocą w osiąganiu celu, jakim jest zmniejszenie różnic w zakresie zdrowia w poszczególnych krajach UE. Wspólnie dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim powszechną opiekę zdrowotną, w Unii Europejskiej i na całym świecie.
 

Paneuropejski fundusz funduszy (VentureEU)

Dodano: 10.04.2018
Komisja Europejska i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) uruchomiły paneuropejski fundusz funduszy (VentureEU), aby zwiększyć inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up w Europie.
 
 
Europa szczyci się bogactwem talentów, światowej klasy naukowców i wykwalifikowanych przedsiębiorców, jednak zamieniając tę doskonałość w sukces, mogłaby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki. Dostęp do kapitału wysokiego ryzyka w celu innowacji odgrywa tutaj kluczową rolę. Komisja i EFI ogłosiły dzisiaj sześć funduszy, które otrzymają wsparcie UE w ramach inwestycji w rynek kapitału wysokiego ryzyka. Fundusze, wsparte przez środki UE w kwocie 410 mln euro, mają zebrać do 2,1 mld euro inwestycji publicznych i prywatnych. Oczekuje się, że to z kolei uruchomi szacowane 6,5 mld euro nowych inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up w Europie, podwajając ilość dostępnego obecnie w Europe kapitału wysokiego ryzyka.
Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, powiedział: W kapitale wysokiego ryzyka, rozmiar ma znaczenie! Dzięki VentureEU wielu innowacyjnych przedsiębiorców w Europie zrealizuje inwestycje, których potrzebują, aby wprowadzać innowacje i odnieść sukces na skalę światową. Oznacza to więcej miejsc pracy i większy wzrost gospodarczy w Europie.
Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji, dodał: VentureEU stanowi kluczowy element uruchomionej przez nas trzy lata temu strategii otwartej innowacji. Konieczne jest, aby Europa pozostała potęgą gospodarczą i liderem w dziedzinie przemysłu.
Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, stwierdziła: VentureEU doprowadzi do zwiększenia ilości oraz średniego rozmiaru kapitału wysokiego ryzyka. Pomoże również naszym przedsiębiorstwom typu start-up o dużym potencjale pozostać i rozwijać się w Europie, w pełni korzystając z jednolitego rynku.
Pier Luigi Gilbert, dyrektor generalny EFI, dodał: VentureEU jest ważnym dodatkiem do europejskiego rynku kapitałowego. Mimo że do tej pory udzieliliśmy wsparcia ponad pięciuset funduszom, jest to pierwszy raz, kiedy UE stworzyła tak bezprecedensowy program. EFI jest dumny z bycia częścią tak innowacyjnej inicjatywy.
Kapitał wysokiego ryzyka (VC) ma duże znaczenie dla dobrze prosperującej unii rynków kapitałowych, mimo to jest wciąż słabo rozwinięty w Europie. W 2016 r. inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka zainwestowali w UE około 6,5 mld euro, w porównaniu z 39,4 mld euro zainwestowanymi przez USA.
Co więcej, fundusze VC w Europie są zbyt małe – średnio 56 mln euro w UE w porównaniu z 156 mln w USA. W rezultacie przedsiębiorstwa te przenoszą się do ekosystemów, w których mają lepsze szanse na szybki rozwój. Liczba przedsiębiorstw, którym udało się uzyskać wartość rynkową ponad 1 mld dolarów, wynosiła pod koniec 2017 r. 26 przedsiębiorstw w UE, w porównaniu do 109 w USA i 59 w Chinach.
VentureEU zapewni nowe źródła finansowania, dając europejskim innowatorom możliwość przekształcenia się w wiodące przedsiębiorstwa światowe. Oczekuje się, że około 1500 przedsiębiorstw typu start-up i scale-up w całej Europie uzyska dostęp do funduszy.
UE zapewni inwestycje wyjściowe o wartości do 410 milionów euro, w tym 67 mln euro pochodzących z zasobów własnych EFI: 200 mln euro w ramach instrumentu kapitałowego InnovFin programu „Horyzontu 2020”, 105 mln euro z COSME (Europejski program na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw) oraz 105 mln euro z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – tzw. Planu Junckera. Pozostała część finansowania zostanie zebrana przez wybranych zarządców funduszy, głównie od niezależnych inwestorów.
Sześć funduszy zainwestuje w kilka mniejszych funduszy inwestycyjnych, obejmując projekty w co najmniej czterech krajach europejskich. Fundusze, w które dokonano inwestycji pomogą w finansowaniu MŚP i spółek o średniej kapitalizacji z różnorodnych sektorów, takich jak technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), technologie cyfrowe, nauki o życiu, technologie medyczne oraz zasobooszczędność i efektywność energetyczna.
Inwestycja UE w VentureEU będzie zarządzana przez EFI pod kontrolą Komisji. Zostanie ona wprowadzona przez sześciu profesjonalnych i doświadczonych zarządzających funduszami, zapewniających podejście oparte całkowicie na mechanizmach rynkowych. Przyciągnie to więcej inwestycji i znacznie zwiększy dostępność finansowania VC dla przedsiębiorstw typu start-up i scale-up w Europie.
Kontekst
Komisja ogłosiła utworzenie paneuropejskiego funduszu funduszy (VentureEU) w zakresie unii rynków kapitałowych oraz inicjatywy na rzecz przedsiębiorstw typu start-up i scale-up. Inicjatywa została po raz pierwszy zaproponowana przez komisarza Moedasa jako część strategii dotyczącej otwartej nauki, otwartych innowacji i otwarcia na świat w 2015 r.
W listopadzie 2016 r. Komisja wraz z EFI ogłosiła zaproszenie do wyrażenia zainteresowania, na które otrzymała siedemnaście zgłoszeń w terminie upływającym 31 stycznia 2017 r. Pierwszym krokiem Komisji była ocena wszystkich propozycji inwestycji i przeprowadzenie wstępnej selekcji bazującej na sprawdzeniu zgodności ich polityki z programem. Wkrótce po tym EFI przeprowadził swoją standardową analizę due-diligence wśród wstępnie wybranych kandydatów, z których sześciu zostało wybranych do finansowania i zaproszonych do negocjacji z EFI w 2017 r. Pierwsze dwa akty zostały podpisane dzisiaj w Brukseli między IsomerCapital i EFI oraz Axon Partners Group i EFI. Pozostałe cztery akty – Aberdeen Standard Investments, LGT, Lombard Odier Asset Management i Schroder Adveq – mają zostać sfinalizowane w trakcie 2018 r.
VentureEU jest częścią szerszego ekosystemu, który jest wprowadzany przez UE, aby umożliwić wielu innowacyjnym europejskim przedsiębiorcom stanie się liderami rynku światowego. W szczególności w ramach planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych, Komisja zaprezentowała wykaz środków mających na celu poprawę dostępu małych i rosnących przedsiębiorstw do finansowania w celu rozwoju i tworzenia miejsc pracy. Plan inwestycyjny dla Europy również ma na celu poprawę otoczenia biznesowego w UE poprzez inteligentniejsze wykorzystanie zasobów finansowych oraz usunięcie barier dla inwestycji.
1 marca 2018 r. weszły w życie nowe przepisy w sprawie inwestowania kapitału wysokiego ryzyka (EuVECA) i funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (EuSEF), ułatwiając zarządzającym funduszami, bez względu na ich rozmiar, prowadzenie tych funduszy oraz pozwalając większej liczbie przedsiębiorstw na korzystanie z ich inwestycji. Nowe przepisy pozwolą na wprowadzenie funduszy EuVECA i EuSEF do obrotu transgranicznego w mniej kosztowny sposób, a także ułatwią proces rejestracji.
Jak ogłoszono w odnowionej strategii polityki przemysłowej UE, Komisja bada możliwość dodatkowego wprowadzenia europejskiego działania scale-up dla kapitału wysokiego ryzyka (ESCALAR), w celu zwiększenia możliwości inwestycyjnych funduszy venture capital.
W listopadzie 2016 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie niewypłacalności przedsiębiorstw, którego zasadniczym przedmiotem jest ułatwienie wczesnej restrukturyzacji i zaoferowanie przedsiębiorstwom drugiej szansy.
Komisja pracuje również nad wprowadzeniem w życie skutecznego, jednolitego unijnego obszaru VAT. Obejmuje to niedawny wniosek mający na celu ukierunkowanie działań w ramach pomocy MŚP prowadzącym działalność transgraniczną w UE. Nowe przepisy zostały także uzgodnione na szczeblu UE, co powinno uprościć obowiązki dotyczące VAT tysiącom MŚP sprzedającym towary przez internet w całej Unii.

II Dzień Książki Akademickiej i Naukowej

Dodano: 10.04.2018

Biuletyn PIE ED Białystok - 3/2018

Dodano: 09.04.2018