sobota 20 April 2019
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

O Unii Europejskiej sieci informacje porady

Dodano: 22.10.2018

Szanowni Państwo,


w broszurze, która trafia do Państwa rąk, zebraliśmy dane na temat działających w Polsce sieci i punktów informacyjnych, które specjalizują się w różnych aspektach funkcjonowania Unii Europejskiej. Znajdziecie tu krótki opis tego, czym zajmują się poszczególne sieci oraz ich dane kontaktowe. Za pośrednictwem działających w Polsce sieci zainteresowane osoby mogą dowiedzieć się więcej o pracy UE w poszczególnych obszarach, aktywnie uczestniczyć w dialogu z jej instytucjami. Oprócz działań informacyjnych i promocyjnych sieci zajmują się również organizowaniem szkoleń i konferencji. Wierzę, że ta publikacja ułatwi Państwu dostęp do właściwych źródeł informacji, które pomogą poszerzyć wiedzę o Unii Europejskiej.


Z poważaniem
Marek Prawda
Dyrektor Przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej w Polsce

 

Kliknij aby pobrać

Umowa inwestycyjna między UE a Wietnamem są gotowe do podpisania i zawarcia

Dodano: 19.10.2018
Komisja Europejska przyjęła dziś umowę handlową i umowę inwestycyjną między UE a Wietnamem, co umożliwi ich podpisanie i zawarcie. 
 
 
Umowa handlowa wyeliminuje praktycznie wszystkie cła na towary będące przedmiotem handlu między obiema stronami. Zawiera również zdecydowane, prawnie wiążące zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju, w tym do poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych, ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu. Wyraźnie odnosi się przy tym do porozumienia paryskiego.
Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, powiedział z tej okazji: Umowy handlowa i inwestycyjna między UE a Wietnamem stanowią przykład europejskiej polityki handlowej. Dadzą one niespotykane dotąd możliwości i przyniosą korzyści europejskim i wietnamskim firmom, pracownikom i konsumentom. Uwzględniają one w pełni różnice gospodarcze między obiema stronami. Wspierają politykę handlową opartą na zasadach i wartościach i zawierają zdecydowane i wyraźne zobowiązania w kwestii zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Przyjmując umowy na kilka godzin przed przybyciem uczestników szczytu Azja–Europa w Brukseli, Komisja dowodzi swojego zaangażowania na rzecz otwartego handlu i współpracy z państwami azjatyckimi. Oczekuję, że Parlament Europejski i państwa unijne podejmą niezbędne kroki, aby umowy te weszły w życie tak szybko, jak to możliwe.

Kontekst
Wietnam jest drugim co do wielkości – po Singapurze – partnerem handlowym UE należącym do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Handel towarami między UE a Wietnamem wart jest 47,6 miliardów euro rocznie, a handel usługami – 3,6 miliardów euro. Choć unijne inwestycje w Wietnamie utrzymywały się w 2016 r. na niewielkim poziomie 8,3 miliardów euro, coraz więcej firm z Europy rozpoczyna w tym kraju działalność z myślą o stworzeniu ośrodka gospodarczego obsługującego region Mekongu. Przywóz do UE z Wietnamu obejmuje głównie sprzęt telekomunikacyjny, odzież i produkty żywnościowe. UE eksportuje do Wietnamu przede wszystkim maszyny i środki transportu, chemikalia i produkty rolne.
 

Konsultacje społeczne o przyszłości Unii

Dodano: 17.10.2018

Komisja wypłaca pomoc finansową dla Polski po klęskach żywiołowych

Dodano: 16.10.2018
Komisja wypłaca pomoc finansową dla Grecji, Polski, Litwy i Bułgarii po klęskach żywiołowych
 
Cztery państwa członkowskie – Grecja, Polska, Litwa i Bułgaria, których w 2017 r. dotknęły klęski żywiołowe, otrzymają wkrótce w sumie 34 mln euro pomocy z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) po zatwierdzeniu wniosku Komisji w tej sprawie przez Parlament i Radę.
Komisarz do spraw polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: Obiecaliśmy, że nie zostawimy państw członkowskich samym sobie. Obiecaliśmy, że pomożemy im stanąć na nogi. Dzisiaj wywiązujemy się z tych obietnic. Już za kilka tygodni pomoc UE dotrze do tych państw i pomoże pokryć koszty zniszczeń spowodowanych przez katastrofy naturalne w Bułgarii, Grecji, na Litwie i w Polsce.
 
Kwota 34 mln euro została podzielona w następujący sposób: 2,5 mln euro dla greckiej wyspy Kos z związku z trzęsieniem ziemi w lipcu 2017 r., 12,2 mln euro dla Polski w związku z opadami deszczu i nawałnicami w sierpniu 2017 r., prawie 17 mln euro dla Litwy w związku z opadami deszczu i powodziami w 2017 r. oraz 2,2 mln euro dla Bułgarii w związku z nawałnicami i powodziami w październiku 2017 r.
 
Środki z Funduszu Solidarności UE zostaną przeznaczone na wsparcie odbudowy i pokrycie części kosztów interwencji służb ratunkowych, tymczasowego zakwaterowania i działań w zakresie usuwania zniszczeń oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, mając na celu zmniejszenie obciążenia finansowego poniesionego przez władze krajowe po wystąpieniu klęsk żywiołowych. 

Inauguracja Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce

Dodano: 15.10.2018

Europejski Korpus Solidarności to nowy program Komisji Europejskiej umożliwiający młodzieży zdobycie cennego doświadczenia, rozwój umiejętności i wniesienie wkładu na rzecz społeczeństwa. Organizacje i instytucje mogą zyskać pomoc w swoich codziennych działaniach, zaangażowanych wolontariuszy, pracowników i stażystów.

Europejski Korpus Solidarności promuje solidarność i zaangażowanie, które są fundamentami społeczeństwa obywatelskiego  i demokracji. Działania, które finansowane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności odpowiadają na problemy i wyzwania społeczne oraz przyczyniają się do budowania bardziej spójnego społeczeństwa. Istotnym celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest walka z wykluczeniem społecznym przez aktywne angażowanie osób z mniejszymi szansami.

Młodzi ludzie i organizacje mogą realizować działania w następujących obszarach:

  • Wolontariat – projekty wolontariatu umożliwiają goszczenie w organizacji wolontariuszy w okresie od 2 do 12 miesięcy,
  • Staże i miejsca pracy – firmy i instytucje z sektora solidarnościowego mogą zaprosić do siebie pracownika lub stażystę na okres od 3 do 12 miesięcy,
  • Działania lokalne w ramach Projektów Solidarności – 5 osobowe grupy młodzieży w wieku 18-30 lat mogą realizować działania, które będą odpowiedzią na lokalne wyzwania.

Możliwości, które otwiera Europejski Korpus Solidarności są ogromne – na wszystkie działania nowego programu Komisja Europejska do 2020 roku przeznaczyła budżet wysokości 376 milinów euro, który umożliwi udział w programie ponad 300 000 osób. Jeszcze w 2018 roku na wyjazdy młodych ludzi Unia Europejska przeznaczy ponad 44 miliony euro.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządza Europejskim Korpusem Solidarności w Polsce. FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, którym ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020 oraz Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2018-2020. W 2018 r. FRSE obchodzi jubileusz 25-lecia swojej działalności.

Szczegółowe informacje na stronie www.frse.org.pl.


ZAPROSZENIE