środa 22 listopada 2017
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Oświadczenie przewodniczącego Junckera w sprawie proklamacji Europejskiego filaru praw socjalnych

Dodano: 20.11.2017
Przywódcy Unii Europejskiej uroczyście ogłosili dzisiaj utworzenie Europejskiego filaru praw socjalnych podczas Szczytu Społecznego na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego w Göteborgu w Szwecji. Europejski filar praw socjalnych został zapowiedziany przez przewodniczącego Junckera w orędziu o stanie Unii z 2015 r. i przedstawiony przez Komisję w kwietniu 2017 r. W dniu dzisiejszym podpisy pod tym projektem złożyli: przewodniczący Jean-Claude Juncker w imieniu Komisji Europejskiej, przewodniczący Antonii Tajani w imieniu Parlamentu Europejskiego oraz premier Jüri Ratas w imieniu Rady Unii Europejskiej.
 
 
Z tej okazji przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział:
 
Jest to przełomowy moment dla Europy. W swojej istocie nasza Unia zawsze była projektem społecznym. Unia to nie tylko jednolity rynek, nie tylko pieniądze, nie tylko euro. Chodzi w niej o nasze wartości i nasz styl życia.
Europejski model społeczny jest sukcesem i dzięki niemu Europa stała się doskonałym miejscem do życia i pracy. Teraz naszym celem jest obrona wspólnych wartości i zobowiązanie się do poszanowania zbioru 20 zasad i praw. Począwszy od prawa do godziwego wynagrodzenia po prawo do opieki zdrowotnej; od prawa do uczenia się przez całe życie, lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz równouprawnienia płci po prawo do dochodu minimalnego: dzięki Europejskiemu filarowi praw socjalnych Unia stoi na straży praw przysługujących jej obywatelom w szybko zmieniającym się świecie.
 
Proklamacja filaru podczas Szczytu Społecznego w Göteborgu przypada w kluczowym momencie umożliwiającym uwzględnienie silnego wymiaru społecznego podczas kształtowania przyszłości Unii Europejskiej. Termin wybrano ze szczególną uwagą, tak aby społeczny wymiar Europy stał się naszym pierwszym kluczowym celem przed szczytem w Sybinie.
W czasach głębokich przemian – zarówno w życiu, jak i w polityce – każdy w naturalny sposób powraca do tego, co go definiuje i co stanowi jego istotę. Dlatego cieszę się, że udało się nam wszystkim porozumieć w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych w okresie krótszym niż pół roku, licząc od momentu gdy Komisja Europejska zaproponowała jego utworzenie. To wspólne zobowiązanie jest silnym przejawem europejskiej jedności.
Zarówno filar – jak i cały społeczny wymiar Europy – będą miały tak duże znaczenie, jakie im nadamy. Jesteśmy za to odpowiedzialni wspólnie. Działanie rozpoczyna się na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, przy czym kluczową rolę odgrywają partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatelskie. W związku z tym musimy teraz przejść od zobowiązań do czynów, przy pełnym poszanowaniu i uwzględnieniu różnych podejść, które istnieją w całej Europie. Europejczycy w pełni na to zasługują.
 
Więcej informacji
 
Zestawienia informacji:

Biuletyn PIE ED Białystok - październik 2017

Dodano: 17.11.2017

UE inicjuje „Grupę zadaniową ds. zasad pomocniczości, proporcjonalności i »robić mniej, ale efektywniej”

Dodano: 17.11.2017
Grupa zadaniowa przedłoży przewodniczącemu w terminie do 15 lipca 2018 r. sprawozdanie, w którym przedstawi zalecenia dotyczące usprawnienia stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności oraz określi obszary polityki, w których można by oddelegować lub ostatecznie przekazać państwom członkowskim wykonywanie zadań, a także sposoby lepszego włączenia władz regionalnych i lokalnych w tworzenie polityki UE i jej realizację.
 
Przewodniczący Juncker zapowiedział utworzenie grupy zadaniowej w orędziu o stanie Unii wygłoszonym 13 września, w którym stwierdził: „Obecna Komisja stara się działać na dużą skalę w sprawach ważnych, a na mniejszą skalę w sprawach mniej istotnych i tak właśnie postępowała dotychczas. Aby zakończyć prace, które już rozpoczęliśmy, ustanowię grupę zadaniową do spraw pomocniczości i proporcjonalności, która w krytyczny sposób przyjrzy się wszystkim dziedzinom polityki i oceni, czy na pewno działamy tylko tam, gdzie UE faktycznie wnosi wartość dodaną”.
Grupa zadaniowa rozpocznie prace 1 stycznia 2018 r., a będzie jej przewodniczył Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za lepsze stanowienie prawa, stosunki międzyinstytucjonalne, praworządność i Kartę praw podstawowych. Ponadto w skład grupy wejdzie dziewięciu innych członków: trzech będzie pochodziło z parlamentów narodowych, trzech z Parlamentu Europejskiego, a pozostałych trzech z Komitetu Regionów. W rozesłanych dzisiaj pismach przewodniczący Juncker poprosił przewodniczących Parlamentu Europejskiego, Konferencji Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC) i Komitetu Regionów o oddelegowanie swoich przedstawicieli do grupy zadaniowej.
W orędziu o stanie Unii z 13 września 2017 r. przewodniczący Juncker przedstawił swoją wizję przyszłości Europy opartą na debacie zainicjowanej przez Białą księgę w sprawie przyszłości Europy do 2025 r. Jednym z przedstawionych tam scenariuszy jest scenariusz 4 zatytułowany „Robić mniej, ale efektywniej”, zgodnie z którym Unia Europejska powinna podwoić wysiłki w niektórych dziedzinach, a jednocześnie zaprzestać działań lub zmniejszyć swoje zaangażowanie w dziedzinach, w których jej wartość dodaną postrzega się jako mniejszą, a ją samą jako niezdolną do spełniania obietnic. Prace grupy zadaniowej przyczynią się do dalszego rozwoju Unii Europejskiej w kontekście planu działania Komisji na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratyczniejszej Unii. Wspomniany plan działania zostanie ukończony jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego na posiedzeniu przywódców w Sibiu (Rumunia) 9 maja 2019 r.
 

Kontekst
Na podstawie wytycznych politycznych przewodniczącego Junckera, przedstawionych 15 lipca 2014 r., Komisja jest zobowiązana do skoncentrowania się na dziesięciu priorytetowych obszarach polityki, które kształtują pracę tej instytucji od trzech lat i zapewnią pozostawienie jak najwięcej zadań w rękach państw członkowskich. Komisja dopracowała następnie tę koncepcję w Białej księdze w sprawie przyszłości Europy z 1 marca 2017 r., w której przedstawiła pięć scenariuszy, w tym jeden zatytułowany „Robić mniej, ale efektywniej”.
Zasada pomocniczości i zasada proporcjonalności są określone w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zasada pomocniczości ma na celu zapewnienie, by decyzje były podejmowane możliwie jak najbliżej obywateli i by UE nie podejmowała działań, jeżeli nie są one bardziej skuteczne niż działania prowadzone na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym. Zasada proporcjonalności ogranicza wykonywanie uprawnień UE do tego, co jest konieczne do osiągnięcia celów określonych w Traktatach. Przykładem stosowania tych zasad przez obecną Komisję jest fakt, że wykonywanie zadań z zakresu kontroli pomocy państwa zostało już w znacznym stopniu oddelegowane do organów krajowych i że 90 proc. wszystkich środków pomocy państwa znajduje się obecnie w rękach władz krajowych, regionalnych i lokalnych.
 
Więcej informacji:

Global Justice Night

Dodano: 13.11.2017

Global Justice Night to miejsce spotkań ludzi, którzy chcą sprawiedliwych szans dla siebie i innych. W tym roku - dzięki pracownikom Punktu Informacyjnego Europe Direct Szczecin - 15 listopada uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się m.in. z funkcjonowaniem Europejskiego Korpusu Solidarności. Idea Global Justice Night – choć powstała w Szczecinie - swym zasięgiem obejmuje już kilka polskich miast. 


Kiedy: 15 listopada (środa) godz. 19:00

Gdzie: Café Hormon, ul. Monte Cassino 6, Szczecin

Wstęp wolny.


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

1. Premiera filmu „Droga do Man Eater's Bridge” poprzedzona rozmową z reżyserem Krzysztofem Miękusem

Polska Zielona Sieć, reż. Krzysztof Miękus, 2017, max 30min

Czy rozwój wystarczy mierzyć liczbami, np. kilometrami wybudowanych dróg? To pytanie zadaliśmy mieszkańcom slumsów Mombasy, których domy stoją na drodze wielkiej inwestycji – rozbudowy bardzo potrzebnej autostrady, łączącej jeden z największych portów na wschodnim wybrzeżu Afryki z jej wnętrzem. Pieniądze na budowę drogi pożycza m.in. nasz, europejski bank rozwoju EBI. Ta trasa była od zawsze symbolem postępu i bramą dla afrykańskiego interioru. Niestety, tak jak w przeszłości jej budowniczowie byli pożerani przez lwy jak w okolicy tytułowego mostu nad rzeką Tsavo, tak teraz mieszkańcy terenów przy drodze są "pożerani" przez... no właśnie przez co? Dlaczego nie można zbudować tej drogi nie niszcząc życia najbiedniejszych Kenijczyków? Dwa lata temu lokalna ludność podjęła walkę o swoje prawa, zapisane w kenijskiej konstytucji. Z konieczności stali się wzorami świadomych obywateli, którzy wykorzystują wszystkie możliwości obrony przed wielką machiną źle pojętego „rozwoju”. Ich działania to praktyczna realizacja hasła naszej kampanii „Rozwój? Nie szkodzi”.

2. Spotkanie z reżyserem filmu "Droga do Man Eater’s Bridge" Krzysztofem Miękusem

O tym, jak wyglądała praca nad filmem i czy trudno jest komunikować globalne tematy w Polsce, porozmawiamy z Krzysztofem Miękusem, dziennikarzem i artystą zajmującym się przede wszystkim dokumentem w kontekście sztuki współczesnej. K.Miękus w swoich działaniach wykorzystuje różne media, głównie fotografię, wideo, dźwięk, instalacje. Działa na pograniczu sztuk wizualnych i dokumentu. W 2003 roku opublikował wraz z historykiem i dziennikarzem Adamem Leszczyńskim książkę-reportaż Naznaczeni – Afryka i AIDS poświęconą ekonomicznemu i kulturowemu kontekstowi epidemii AIDS w Afryce. Jest kuratorem sztuki współczesnej. Film "Droga do Man Eater’s Bridge" powstał we współpracy z Polską Zieloną Siecią.

3. Filmowy eksperyment „Living on one dollar” 
reż. Chris Temple, Zach Ingrasci, Sean Leonard, 2013, 56min

Jak wygląda życie za dolara dziennie? Bohaterowie filmu z małej rolniczej społeczności Pena Blanca w Gwatemali, gospodarują pieniędzmi o wiele lepiej niż niejeden mieszkaniec bogatego kraju, bo muszą. Kiedy żyje się na krawędzi, nieprzewidziane sytuacje np. opłacenie lekarza i leków podczas choroby dziecka, są o wiele bardziej dotkliwe. "Jesteśmy biedni i tacy pozostaniemy" - wypowiedź jednej z bohaterek filmu pokazuje prawdziwe oblicze ubóstwa, z którego mimo wielkich chęci, ambicji i pracy, czasem nie sposób się wyrwać.

Twórcy filmu przez dwa miesiące mieszkali w wiosce Pena Blanca i na własnej skórze doświadczyli jak trudno żyć za dolara dziennie. Poznali oznaki niedożywienia, ubiegali się o pożyczkę, aby móc zainwestować i uprawiać małe pole. Gdyby nie pomoc sąsiadów, ponieśliby porażkę. Efektem ich eksperymentu jest nie tylko film, ale też stała pomoc dla społeczności, z którą żyli. Część pieniędzy ze sprzedaży licencji na pokazy bezpośrednio wspiera bohaterów filmu. Muhammad Yunus, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 2006 roku, twórca idei mikrokredytów, nazwał ten film obowiązkową pozycją do obejrzenia, podobnie jak Gary Ross, reżyser Igrzysk Śmierci.

Trailer po angielsku:  https://www.youtube.com/watch?v=Ze72rpWp_Dg(link is external)

4. O Europejskim Korpusie Solidarności

Europejski Korpus Solidarności jest inicjatywą Unii Europejskiej, umożliwiającą młodym ludziom zdobycie bezcennego doświadczenia, rozwój umiejętności i wniesienie wkładu na rzecz społeczeństwa.

Korpus rozwija własną odrębną tożsamość, zakorzenioną w podstawowych wartościach UE – zaangażowaniu i solidarności.

Poprzez przystąpienie do korpusu uczestnicy wyrażają swoje zaangażowanie i chęć poświęcenia pewnego okresu swojego życia na niesienie pomocy innym. Wspierając innych, w tym najsłabszych osób w naszych społeczeństwach i społecznościach, młodzi ludzie nie tylko będą realizować w praktyce podstawową unijną wartość solidarności, ale także będą nabywać umiejętności i doświadczenie, w tym umiejętności językowe, które mogą być cenne przy poszukiwaniu pracy lub wyborze dalszego kształcenia i szkolenia.

Jeżeli jesteś młodym człowiekiem, który chciałby zdobyć doświadczenie w ramach wolontariatu albo pracy w swoim kraju lub za granicą, bądź organizacją starającą się przyciągnąć młodych ludzi do działań solidarnościowych, to Europejski Korpus Solidarności może być odpowiednim rozwiązaniem.

Jakie są cele tego projektu? Jak się dostać do Korpusu? W jaki sposób Ty możesz reagować na społeczne wyzwania i zdobywać inspirujące doświadczenia? Co możesz zaoferować i co otrzymasz w zamian?
Na te i inne pytania odpowie Joanna Tyszkiewicz ze Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin.  

5. Loteria z nagrodami książkowymi

Jedyna w roku okazja na wygranie toreb Global Justice Night :) a także książek o świecie, m.in. „Głód” Martina Caparrosa z dedykacją od autora!!! Lektura na całą zimę!

6. Chillout z DJ Radience

Electropop, disco, funk, indie rock - w sam raz na nocne rozmowy w Cafe HORMON.

Wydarzenie jest częścią kampanii Polskiej Zielonej Sieci “Rozwój? Nie szkodzi. Kampania edukacyjna na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju skierowana do młodzieży, studentów i osób dorosłych.” współfinansowanej w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Kampania jest częścią 3-letniego przedsięwzięcia „Sprawdzamy Inwestycje dla Rozwoju“, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.


W tym roku imprezy Global Justice Night odbędą się również w Łodzi (16 listopada), we Wrocławiu (17 listopada), w Lublinie (21 listopada) oraz w Rzeszowie (24 listopada).

Więcej na: www.globaljusticenight.pl

Źródła internetowe - możliwe do weryfikacji?

Dodano: 13.11.2017

Musimy zapewnić obywatelom narzędzia, dzięki którym będą w stanie zidentyfikować fałszywe informacje – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans ogłaszając konsultacje społeczne na temat dezinformacji w internecie. Powstanie również grupa ekspertów, która ma m.in. ocenić zakres zjawiska dezinformacji, pokazać jego międzynarodowy wymiar oraz przedstawić zalecenia.


 

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne na temat fałszywych informacji i dezinformacji w internecie. Powołała również grupę ekspertów wysokiego szczebla reprezentujących środowiska akademickie, platformy internetowe, media informacyjne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Prace grupy ekspertów wysokiego szczebla oraz wyniki konsultacji przyczynią się do opracowania unijnej strategii mającej zapobiegać rozprzestrzenianiu fałszywych informacji, która ma zostać przedstawiona wiosną 2018 r.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji, Frans Timmermans, powiedział: - Wolność otrzymywania i przekazywania informacji oraz pluralizm mediów są zapisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Żyjemy w czasach, w których przepływ informacji i dezinformacji stał się niemal przytłaczający. Dlatego też musimy zapewnić naszym obywatelom narzędzia, dzięki którym będą w stanie zidentyfikować fałszywe informacje i zarządzać otrzymywanymi informacjami, narzędzia, które pozwolą poprawić zaufanie w internecie.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji do spraw jednolitego rynku cyfrowego, dodał: - Musimy przyjąć zrównoważone podejście, uwzględniające kwestie wolności wypowiedzi, pluralizmu mediów oraz prawa dostępu obywateli do zróżnicowanych i wiarygodnych informacji. Wszystkie zainteresowane podmioty, takie jak platformy internetowe i media informacyjne, powinny pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

Mariya Gabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, stwierdziła: - Moje działania skupiają się na obronie prawa obywateli do rzetelnej informacji, które stanowi jeden z podstawowych elementów naszej demokracji. Chciałbym, abyśmy prowadzili otwartą i szeroko zakrojoną dyskusję na temat fałszywych informacji. Pomoże nam ona zająć się tym złożonym zjawiskiem i sprostać przyszłym wyzwaniom.

Konsultacje publiczne potrwają do lutego

Do udziału w konsultacjach publicznych Komisja zaprasza obywateli, platformy mediów społecznościowych, organizacje informacyjne (nadawców, media drukowane, agencje informacyjne, media internetowe i serwisy weryfikujące fakty), naukowców i organy publiczne. Opinie i uwagi można przedstawiać do połowy lutego. Komisja zgromadzi propozycje działań, jakie można podjąć na poziomie UE, aby zapewnić obywatelom skuteczne narzędzia do identyfikacji wiarygodnych i zweryfikowanych informacji oraz aby przygotować się na wyzwania związane z erą cyfrową.

Uwagi i opinie mają dotyczyć trzech głównych obszarów:

  1. zakresu problemu, czyli tego, w jaki sposób obywatele i zainteresowane podmioty postrzegają fałszywe informacje, w jaki sposób dowiadują się o dezinformacji w internecie oraz w jakim stopniu ufają poszczególnym środkom przekazu;
  2. oceny działań podjętych do tej pory przez platformy, przedsiębiorstwa informacyjne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się fałszywych informacji w internecie, jak również opinii na temat roli i obowiązków odpowiednich zainteresowanych podmiotów;
  3. możliwych przyszłych działań mających zapewnić obywatelom łatwiejszy dostęp do rzetelnych i zweryfikowanych informacji oraz zapobiegać szerzeniu się dezinformacji w internecie.

Przedmiotem konsultacji są jedynie fałszywe informacje i dezinformacja w internecie, których treść nie jest sama w sobie niezgodna z prawem i w związku z tym nie jest objęta istniejącymi unijnymi lub krajowymi działaniami prawodawczymi i samoregulacyjnymi.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do udziału w pracach grupy ekspertów wysokiego szczebla

Komisja zaprasza ekspertów do zgłaszania chęci udziału w pracach grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. fałszywych informacji. Grupa ta będzie doradzać Komisji i pomoże jej m.in. ocenić zakres zjawiska dezinformacji, określić role i obowiązki zainteresowanych stron, uchwycić międzynarodowy wymiar tego zjawiska, podsumować poszczególne podejścia i stanowiska oraz formułować zalecenia. W miarę możliwości grupa powinna składać się z szeregu ekspertów specjalizujących się w poszczególnych obszarach przedmiotowego zagadnienia i reprezentujących bądź społeczeństwo obywatelskie bądź środowisko akademickie. Komisja chciałaby, aby skład grupy był zrównoważony pod względem wiedzy specjalistycznej.

Kandydatury można zgłaszać do połowy grudnia. Oczekuje się, że grupa ekspertów wysokiego szczebla rozpocznie prace w styczniu 2018 r. Prace te potrwają kilka miesięcy.

Kontekst

Platformy i inne usługi internetowe umożliwiły nowe sposoby komunikacji, debaty i zdobywania informacji. Coraz częstszym problemem dla funkcjonowania demokracji staje się jednak szerzenie informacji, które celowo wprowadzają czytelników w błąd i utrudniają im zrozumienie rzeczywistego stanu rzeczy.

W dniach 17 i 18 listopada 2016 r. Komisja zorganizowała drugie doroczne kolokwium dotyczące praw podstawowych, poświęcone tematowi pluralizmu mediów i demokracji. Badanie Eurobarometr opublikowane w dniu 17 listopada 2016 r. wykazało, że Europejczycy niepokoją się o niezależność mediów i ich zaufanie do mediów jest niskie.

piśmie(link is external) skierowanym do komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, Mariyi Gabriel, przewodniczący Jean-Claude Juncker powierzył jej zadanie zbadania zagrożeń, jakie platformy internetowe stwarzają dla demokracji w związku z rozprzestrzenianiem się fałszywych informacji. Poprosił ją również o zainicjowanie debaty na temat ewentualnych działań, jakie UE powinna podjąć, aby chronić swoich obywateli.

W czerwcu 2017 r. Parlament Europejski przyjął rezolucjęWyszukaj ten link w innym języku••• wzywającą Komisję do przeprowadzenia szczegółowej analizy obecnej sytuacji oraz ram prawnych w odniesieniu do fałszywych informacji. Zachęcił ją również do sprawdzenia możliwości działań legislacyjnych mających ograniczyć rozprzestrzenianie się i rozpowszechniane fałszywych treści. Komisja potraktowała tan problem priorytetowo i uwzględniła inicjatywę dotycząca zwalczania fałszywych informacji w internecie w swoim programie prac na rok 2018Wyszukaj ten link w innym języku•••.

Dalsze informacje

 

ZAŁĄCZNIK

Opracowanie strategii UE mającej zapobiegać rozprzestrzenianiu się fałszywych informacji w internecie

Najważniejsze inicjatywy Komisji i wydarzenia:

  • Marzec 2015 r.: zgodnie z mandatem udzielonym przez Radę Europejską przy EEAS powołano grupę zadaniową ds. komunikacji strategicznej na wschodzieWyszukaj ten link w innym języku••• w celu identyfikowania na bieżąco działań dezinformacyjnych prowadzonych przez Rosję, analizowania tych działań i szerzenia wiedzy na ich temat
  • Maj 2016 r.: przedstawienie komunikatu w sprawie platform internetowych zachęcającego branżę informacyjną do wzmożenia dobrowolnych wysiłków na rzecz zwalczania takich praktyk jak fałszywe lub wprowadzające w błąd opinie online.
  • 13 listopada 2017 r.: rozpoczęcie konsultacji publicznych i powołanie grupy wysokiego szczebla ds. fałszywych informacji, wydarzenie z udziałem wielu stron w Brukseli oraz nawiązanie ciągłego dialogu z państwami członkowskimi
  • Styczeń 2018 r.: pierwsze posiedzenie grupy wysokiego szczebla ds. fałszywych informacji
  • Marzec 2018 r.: wyniki konsultacji publicznych i badania Eurobarometru
  • Kwiecień 2018 r.: sprawozdanie grupy wysokiego szczebla
  • Wiosna 2018 r.: komunikat w sprawie zwalczania fałszywych informacji i dezinformacji w internecie

Przedstawicielstwa Komisji w państwach członkowskich UE oraz jej delegatury w państwach trzecich będą uczestniczyć w debacie i zbierać informacje na temat krajowych przepisów i inicjatyw mających na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się fałszywych informacji w poszczególnych państwach.